Ο Ποιμενάρχης μας στην επέτειο δέκα ετών από την Επισκοπική εκλογή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου

Ο Ποιμενάρχης μας στην επέτειο δέκα ετών από την Επισκοπική εκλογή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου

Σε κλίμα πνευματικής χαράς και συγκινήσεως το πρωί της Τρίτης, 27ης Φεβρουαρίου, ημέρα συμπληρώσεως δέκα ετών από την Επισκοπική εκλογή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου, πραγματοποιήθηκε η Γενική Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους.

Η Ιερατική σύναξη έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου Κατερίνης με προσκεκλημένο ομιλητή τον Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης και οι ποιμένες της Εκκλησίας» και αναφέρθηκε εκτενώς στον βίο και στις αρετές του συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων με λόγους πατρικής αγάπης αναφέρθηκε στο πρόσωπο και το έργο του πνευματικού του τέκνου, Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου και του ευχήθηκε με την ευκαιρία της συμπληρώσεως δέκα ετών από την εκλογή του (27/2/2014 – 27/2/2024), δωρίζοντας του ένα σετ αρχιερατικού εγκολπίου και σταυρού.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος, ο οποίος ευχαρίστησε τον γέροντα του, Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα, για ότι του προσέφερε από την παιδική του ηλικία μέχρι και σήμερα και για τα όσα «έπαθε και έμαθε κοντά του» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καθώς και για την ανταπόκριση στην πρόσκληση του και τους αγαθούς λόγους του.

Παράλληλα, ευχήθηκε στον παριστάμενο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Καισαρείας κ. Θεοφύλακτο για την προαγωγή του από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και ενημέρωσε τους Κληρικούς του για τρέχοντα ποιμαντικά και διοικητικά θέματα.

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Μέ πολλή χαρά ἀνταποκρίθηκα στήν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτά­του Ποιμενάρχου σας νά βρεθῶ ἀνάμεσά σας καί νά ὁμιλήσω στήν ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεώς σας, σέ μία ἡμέρα ξεχω­ρι­στή καί γιά τόν Ἅγιο Κίτρους καί γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή σας ἀλλά καί γιά μένα προσωπικά, καθώς ὅλοι γνωρίζετε τήν πνευματική σχέ­ση πού μᾶς συνδέει μέ τόν Ποι­μενάρχη σας, ὁ ὁποῖος σάν σήμερα, πρίν ἀπό δέκα χρόνια, ἐξελέγη μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς ψή­φους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς ἱστο­ρικῆς αὐτῆς Μητροπόλεως, τήν ὁποία ἔκτοτε διαποιμαίνει θεο­φιλῶς καί μέ φόβο Θεοῦ.

Ἀνταποκρινόμενος στήν παρά­κλη­σή του νά σᾶς ὁμιλήσω γιά τόν ἑορταζόμενο σήμερα σύγχρονο ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ὅσιο Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, θά προσπαθήσω νά σταθῶ σέ κάποια βασικά στοιχεῖα τῆς ζωῆς καί τῆς προσωπικότητός του, τά ὁποῖα εἶναι ὠφέλιμα γιά ὅλους μας καί γιά νά τά ἀκούσουμε ἀλλά καί γιά νά τά μιμηθοῦμε.

Τόν ὅσιο Ἐφραίμ τόν Κατουνα­κιώ­τη εἶχα τήν εὐλογία νά τόν γνω­ρίσω, ὅταν ἤμουν νέος, καθώς τό κελί του δέν ἀπεῖχε πολύ ἀπό τή Μικρά Ἁγία Ἄννα, καί ὁ ἴδιος ὁ ὅσιος εὐλαβεῖτο καί τιμοῦσε πολύ τόν Γέροντά μου, τόν ὅσιο Γερά­σι­μο τόν Μικραγιαννανίτη, τόν Ὑμνο­γράφο, τόν ὁποῖο θεωροῦσε αὐθεντία στά πνευματικά θέματα, ἀλλά καί τόν μακαριστό πνευματι­κό μου, τόν π. Διονύσιο τόν Μικρα­γιαννανίτη, στόν ὁποῖο ἔστελνε συχνά ἀνθρώπους γιά νά ἐξομο­λο­γηθοῦν, γιατί πίστευε ὅτι ἦταν χαρι­­σματικός πνευματικός.

Γιά τόν ὅσιο Ἐφραίμ ἡ ὑπακοή δέν ἔχει ἀξία μόνο ὡς ἀρετή, ἀλλά ἔχει ἀξία καί γιατί, ὅπως πίστευε, συντε­­λεῖ στήν καλλιέργεια προ­σω­πικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ἀν­θρώ­­πων ὁριζοντίως. Εἶναι ἀκόμη αὐτή, ἐπάνω στήν ὁποία ἑδράζεται ἡ προσευχή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ καλ­λι­έρ­γεια τῶν προσωπικῶν σχέ­σεων μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου καθέ­τως. Χωρίς τήν ὑπακοή, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει προσευχή, γιατί δέν ὑπάρχει γαλήνη καί ἠρεμία μέσα καί ἔξω ἀπό τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώ­που. «Ἀπό τήν ὑπακοή γεν­νᾶται ἡ προσευχή», ἔλεγε, «καί ἀπό τήν προσευχή ἡ Θεολογία»

Ἄς ἐμπνευσθοῦμε καί ἄς παρα­δει­γ­ματισθοῦμε ἀπό τή ζωή τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ και ἀπό τόν οὐσιαστικό καί βιωματικό λόγο του καί ἄς προσπαθοῦμε νά ὠφελη­θοῦμε ἀπό αὐτά, ὥστε καί νά ἐπιτελοῦμε «ἀκαταγνώστως καί ἀπροσκόπτως» τή διακονία μας ἀλ­λά καί νά ἁγιαζόμεθα μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ διά τῆς ὑπακοῆς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης σας, τόν ὁποῖο γνωρίζω ἀπό τήν ἡλικία τῶν 9 ἐτῶν, ἦταν πάντοτε ὑπάκουος, καί τότε, καί ὅταν ἀργό­τερα ἔγινε κληρικός καί διακόνη­σε, ὅπως γνωρίζετε, καί στήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας ἐπί εἴκοσι χρό­νια, ὡς Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Πρωτοσύγκελος. Ὑπῆρχε πάντοτε μία ἄριστη συνερ­γασία καί μεταξύ μας καί στή Μη­τρόπολη πού ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ὑπακοῆς του.

Καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερι­νῆς ἐπετείου τῆς ἐκλογῆς του νά τοῦ εὐχηθῶ πατρικά καί ἀπό καρ­δίας νά ἔχει ὑπομονή γιά νά σηκώ­νει τόν σταυρό τῆς ἀρχιερω­σύνης καί νά ποιμαίνει θεοφιλῶς καί θεα­ρέστως τήν Ἱερά Μητρόπολή του, μέ ὑπακοή πάντοτε στήν Ἐκ­κλησία.

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της Βέροιας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της...

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ,...

Παρατάσεις για την Εφαρμογή  του Κανονισμού  Πυροπροστασίας Ακινήτων  εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Παρατάσεις για την Εφαρμογή του Κανονισμού ...

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ενημερώνει οτι: Σε συνέχεια της...

Δωρεάν εξέταση test-PAP σε γυναίκες  του οικισμού Αγίου Γεωργίου Αλεξάνδρειας

Δωρεάν εξέταση test-PAP σε γυναίκες του οικισμού Αγίου...

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου...

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου – Πρασινάδας  Ενημέρωση εκπαιδευτικών για την διαχείριση και  αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου – Πρασινάδας Ενημέρωση...

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα...

“Stem Girls on Tour”, για εφήβους στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

“Stem Girls on Tour”, για εφήβους στη Δημόσια Βιβλιοθήκη...

Οι Αμερικανικές Γωνιές Veria Techlab & Thessaloniki TechLab με την...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Γράφει η Όλγα Κουτμηριδου -ΜεταξαΥπάρχουν και πουλιά...

60 χρόνια από την Χάρτα της Βενετίας - Με αφορμή την Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών

60 χρόνια από την Χάρτα της Βενετίας - Με αφορμή την...

Της Αναστασίας Πάπαρη Εφέτος η UNESCO και το ICOMOS...

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας Ευχαριστίες για την σχολική Ημερίδα με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στον Κυβερνοχώρο

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας Ευχαριστίες...

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας, Διεύθυνση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...