Υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο - Τι προβλέπει και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο - Τι προβλέπει και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου που προβλέπει μεταξύ άλλων την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα της ΕΕ και έναν υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης.

Για ιστορική απόφαση έκανε λόγο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία δήλωσε «έχουμε παραδώσει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο αντιμετώπισης της μετανάστευσης και του ασύλου στην ΕΕ». Στον ίδιο τόνο και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που τόνισε: «Όντως είναι μια ιστορική ημέρα. Έπειτα από χρόνια έντονης δουλειάς το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για την Ευρώπη».

«Μετά από σχεδόν μια δεκαετία αδιεξόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο - την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη μετανάστευση. Η Ευρώπη θα διαχειριστεί τη μετανάστευση με ομαλό τρόπο και με τους δικούς μας όρους» ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Η μεταρρύθμιση βασίζεται στην πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβρη του 2020. Η ΕΕ επιδιώκει να μεταρρυθμίσει και να βελτιώσει τις διαδικασίες μετανάστευσης και ασύλου από την κρίση του 2015. Για αρκετά χρόνια, τα κράτη μέλη απέτυχαν να βρουν κοινό έδαφος, με αποτέλεσμα οι χώρες πρώτης εισόδου, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, να φέρουν το μεγαλύτερο βάρος.

Η νέα νομοθεσία για τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ καθορίζει τον τρόπο κοινής διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης μεταξύ των κρατών μελών και την αντιμετώπιση μεταναστευτικών κρίσεων. Οι νέοι κανόνες ρυθμίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων ασύλου και την ταυτοποίηση αυτών που φτάνουν.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει υποχρεωτική αλληλεγγύη για τις χώρες της ΕΕ που βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση, επιτρέποντας στα άλλα κράτη μέλη να επιλέξουν μεταξύ της μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο στην επικράτειά τους και της οικονομικής συνεισφοράς. Καθορίζονται επίσης νέα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας (πρώην κανόνες του Δουβλίνου).

Τι προβλέπει ο κανονισμός

Πλέον όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεισφέρουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού, είτε οικονομικά είτε φιλοξενώντας μετανάστες, είτε παρέχοντας επιχειρησιακή υποστήριξη.

Μεταξύ άλλων, στοχεύει στη μείωση του χρόνου για τις διαδικασίες ασφάλειας και ασύλου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και αύξηση των επιστροφών για τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Παράλληλα, άλλες χώρες είναι υποχρεωμένες να μετεγκαταστήσουν περισσότερους μετανάστες ή να παρέχουν οικονομική αποζημίωση ή επιχειρησιακή βοήθεια, μια διάταξη γνωστή ως «μηχανισμός αλληλεγγύης».

Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, θα πρέπει να ενισχύσουν τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και τα κράτη-μέλη της κεντρικής και βόρειας ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία ή το Λουξεμβούργο, θα πρέπει να δέχονται έναν συγκεκριμένο αριθμό μεταναστών, ή να καταβάλουν χρήματα στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής.

Αλληλεγγύη και υπευθυνότητα

Προκειμένου να βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ που υπόκεινται σε μεταναστευτική πίεση, άλλα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν μεταφέροντας αιτούντες άσυλο ή δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην επικράτειά τους, καταβάλλοντας οικονομικές συνεισφορές ή παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη.

Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι λεγόμενοι κανόνες του Δουβλίνου, θα ενημερωθούν επίσης.

Ο κανονισμός για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης υποστηρίχθηκε με 322 ψήφους υπέρ, 266 κατά και 31 αποχές.

Αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης

Ο κανονισμός για την κρίση και την ανωτέρα βία θεσπίζει έναν μηχανισμό για την ανταπόκριση στις ξαφνικές αυξήσεις των αφίξεων, διασφαλίζοντας την αλληλεγγύη και την υποστήριξη στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μια μεγάλη εισροή υπηκόων τρίτων χωρών. Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν επίσης την εργαλειοποίηση των μεταναστών, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται από τρίτες χώρες ή εχθρικούς μη κρατικούς φορείς με στόχο την αποσταθεροποίηση της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο επικυρώθηκε με 301 ψήφους υπέρ, 272 κατά και 46 αποχές.

Έλεγχος υπηκόων τρίτων χωρών στα σύνορα της ΕΕ

Τα άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να εισέλθουν στην ΕΕ θα υπόκεινται σε διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, συλλογής βιομετρικών δεδομένων και ελέγχων υγείας και ασφάλειας, για περίοδο έως και επτά ημερών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ανεξάρτητους μηχανισμούς παρακολούθησης για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 366 ψήφους υπέρ, 229 και 26 αποχές. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης νέους κανόνες για το κεντρικό σύστημα πληροφοριών καταδίκης (ECRIS-TCN), με 414 ψήφους υπέρ, 182 κατά και 29 αποχές.

Ταχύτερες διαδικασίες ασύλου

Μια νέα κοινή διαδικασία θα καθιερωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ για τη χορήγηση και την ανάκληση διεθνούς προστασίας. Η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου στα σύνορα της ΕΕ θα πρέπει στο μέλλον να είναι ταχύτερη, με συντομότερες προθεσμίες για αβάσιμες ή απαράδεκτες αιτήσεις.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 301 ψήφους υπέρ, 269 κατά και 51 αποχές. Για τη διαδικασία επιστροφής στα σύνορα το αποτέλεσμα ήταν 329 ψήφοι υπέρ, 253 κατά και 40 αποχές.

Τα δεδομένα όσων φτάνουν παράτυπα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των εικόνων προσώπων από την ηλικία των έξι ετών και μετά, θα αποθηκευτούν στη μεταρρυθμισμένη βάση δεδομένων Eurodac.

Οι αρχές θα μπορούν επίσης να καταγράφουν εάν κάποιος μπορεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ή αν ήταν βίαιος ή οπλισμένος.

Το κείμενο εγκρίνεται με 404 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 16 αποχές.

Πρότυπα προσόντων

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε επίσης νέα ενιαία πρότυπα για όλα τα κράτη μέλη για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή της επικουρικής προστασίας και σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχονται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν την κατάσταση στη χώρα προέλευσης με βάση πληροφορίες από την Υπηρεσία Ασύλου της ΕΕ και το καθεστώς του πρόσφυγα θα επανεξετάζεται τακτικά. Οι αιτούντες προστασία θα πρέπει να παραμείνουν στην επικράτεια του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την αίτησή τους ή στο οποίο χορηγήθηκε η προστασία.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 340 ψήφους υπέρ, 249 κατά και 34 αποχές.

Υποδοχή αιτούντων άσυλο

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ισοδύναμα πρότυπα υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο όσον αφορά, για παράδειγμα, τη στέγαση, το σχολείο και την υγειονομική περίθαλψη. Οι εγγεγραμμένοι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος. Οι συνθήκες κράτησης και ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας θα ρυθμιστούν, για να αποθαρρύνουν τους αιτούντες να μετακινούνται στην ΕΕ.

Εγκρίθηκε με 398 ψήφους υπέρ, 162 κατά και 60 αποχές.

Ασφαλής και νόμιμη οδός για την Ευρώπη

Σύμφωνα με ένα νέο πλαίσιο για την επανεγκατάσταση και την ανθρωπιστική εισδοχή, τα κράτη μέλη θα προσφέρουν, σε εθελοντική βάση, να φιλοξενήσουν πρόσφυγες από τρίτες χώρες αναγνωρισμένους από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην επικράτεια της ΕΕ με νόμιμο, οργανωμένο και ασφαλή τρόπο.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 452 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 14 αποχές.

Μόλις εγκριθεί επίσημα το πακέτο από το Συμβούλιο, οι νόμοι θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι κανονισμοί αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε δύο χρόνια. Για την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να εισαγάγουν τις αλλαγές στην εθνική τους νομοθεσία.

Ελίζα Βόζεμπεργκ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Στη σημασία της νέας νομοθεσίας περί ασύλου και  μετανάστευσης για τα κράτη μέλη πρώτης υποδοχής «που έχουν επωμιστεί επί σειρά ετών δυσανάλογο μεταναστευτικό βάρος», αναφέρθηκε στην παρέμβασή της στην Ολομέλεια του ΕΚ, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη, η οποία είναι και εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ στον Κανονισμό για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων και ανωτέρας βίας στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

Υπενθυμίζεται, ότι σήμερα το απόγευμα η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες ενέκρινε το νομοθετικό πακέτο για τη μετανάστευση και το άσυλο, «που θέτει εναρμονισμένους κανόνες σε ολόκληρη την Ε.Ε. για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, καθώς και έναν υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της κ. Βόζεμπεργκ, ο κανονισμός για καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν ξαφνικές και μαζικές εισροές υπηκόων τρίτων χωρών, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, με σεβασμό πάντα στα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι «η ένταξη μάλιστα της εργαλειοποίησης μεταναστών στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, καθώς πρόκειται για πάγια πρακτική τρίτων χωρών - όπως η Τουρκία - με σκοπό την αποσταθεροποίηση της ΕΕ» και υπογραμμίζει ότι «η τελική νομοθεσία είναι αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν περισσότερο από 4 έτη και έρχεται να δώσει μια ηχηρή απάντηση σε όσους κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για αδυναμία ανταπόκρισης στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα των πολιτών».

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φορολογικές Δηλώσεις:  Σωρεία προβλημάτων και ταλαιπωρίας η υποβολή τους

Φορολογικές Δηλώσεις: Σωρεία προβλημάτων και...

Από την Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων...

Συνάντηση Προεδρείων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της ΠΟΦΕΕ για θέματα του κλάδου τους

Συνάντηση Προεδρείων του Οικονομικού Επιμελητηρίου...

Τα μείζονα θέματα, που απασχoλούν τον κλάδο των...

Τέλος παρεπιδημούντων:  Άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων στους δήμους, αύξηση κατά 2%  του τέλους και επαναλειτουργία  της Πλατφόρμας, ζητά η Αυτοδιοίκηση

Τέλος παρεπιδημούντων: Άμεση απόδοση των...

Το συνολικό ποσό των 120 εκ. ευρώ για το τέλος των...

Έξι «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ με επιχορήγηση έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας

Έξι «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ με επιχορήγηση έως...

Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα...

Οι τρίτεκνοι γίνονται... πολύτεκνοι: Άμεσα οι ανακοινώσεις - Τα προνόμια που αποκτούν

Οι τρίτεκνοι γίνονται... πολύτεκνοι: Άμεσα οι...

Την εξίσωση των προνομίων και των επιδομάτων ...

Νέα επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών με «έξυπνο» κουπόνι για κλιματιστικά, πλυντήρια και φούρνους

Νέα επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών με «έξυπνο» κουπόνι...

Νέα επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών φαίνεται να ...

Πανελλήνιες 2024:  68.851 οι εισακτέοι φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  - Πόσοι ανά σχολή

Πανελλήνιες 2024: 68.851 οι εισακτέοι φέτος στην...

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην...

Νέο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ταχύτερες  διαδικασίες, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων -Τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Νέο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ταχύτερες ...

Τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για το...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε την συνεδρίασή της και έλαβε τις αποφάσεις για το πού θα καταργηθεί η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, με τα μέτρα να ισχύουν από την 1η Ιουνίου έως τις 15...

Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε όλους τους νέους που θα εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ενθάρρυνσης των εμβολιασμένων.Η στρατηγική ενθάρρυνσης εμβολιασμένων θα...

@@ads-307@@Για την υπόθεση του ιερέα που απασχολεί την επικαιρότητα, από το πρωί,  μετά την επίθεση με βιτριόλι σε μητροπολίτες την ώρα που δικαζόταν στο συνοδικό δικαστήριο μίλησε ο μητροπολίτης Βεροίας κ...

Από την Δευτέρα του Πάσχα καταργούνται οι απαγορεύσεις στις διαδημοτικές μετακινήσεις αφού η 3η Μαΐου είναι και επίσημα η ημερομηνία που ανοίγει η εστίαση.Υπενθυμίζεται ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις...