Πανήγυρις της Ζωοδόχου Πηγής στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια

Πανήγυρις της Ζωοδόχου Πηγής στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου πανηγύρισε η Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, με την ευκαιρία της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής, που αποτελεί την κύρια πανήγυρη της Μονής.Το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Μονής και κήρυξε το θείο Λόγο.

Ακολούθως μετέβη λιτανευτικώς στη φιάλη της Ιεράς Μονής στο προαύλιο και τέλεσε τον καθιερωμένο Αγιασμό. Τέλος, μοιράστηκε στους παρισταμένους το πασχαλινό αυγό ως ευλογία.

Ομιλία Σεβασμιωτάτου:

«Ἐξ ἀκενώτου σου πηγῆς, Θεοχαρίτωτε, ἐπιβραβεύεις μοι πηγάζουσα τά νάματα ἀενάως τῆς σῆς χάριτος».

Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τά ἀναρίθμητα θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά τά ὁποῖα τήν τιμᾶ καί τήν δοξάζει, ἀλλά καί ἐπικαλεῖται πάντοτε τή χάρη της. 

Καί μπορεῖ νά τιμᾶ, σύμφωνα μέ τό Συναξάριο τῆς ἑορτῆς, τά θαύματα τῆς Παναγίας τά ὁποῖα ἐπί αἰῶνες ἐτελοῦντο στόν ναό τῆς Παναγίας, τῆς ἐπονομαζομένης Ζωοδόχου Πηγῆς, πρός τήν ὁποία προσέτρεχαν βασιλεῖς καί ἄρχοντες, κάτοικοι τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων ἀλλά καί ξένοι ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου, γιά νά ζητήσουν τήν ἴαση καί τή θεραπεία ἀπό τή θαυματουργό της εἰκόνα καί νά ἀντλήσουν ὕδωρ ἁγιασμοῦ ἀπό τό Ἁγίασμά της, ὅμως τά θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου δέν περιορίζονται οὔτε χρονικά οὔτε τοπικά. Ἀποτελοῦν μία συνεχιζόμενη πραγματικότητα, μία διαρκῆ ἐμπειρία ὅσων εὐλαβοῦνται τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί μητέρα ὅλων τῶν χριστιανῶν καί ἐπικαλοῦνται τή χάρη καί τή βοήθειά της μέ πίστη καί μέ ταπείνωση.

Διότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι πάντοτε πρόθυμη νά ἀνταποκριθεῖ στίς παρακλήσεις καί τίς ἀνάγκες τῶν τέκνων της. Εἶναι πρόθυμη νά θεραπεύσει τίς ἀσθένειές τους καί τίς σωματικές καί τίς ψυχικές. Εἶναι πρόθυμη νά δροσίσει τίς ψυχές του μέ τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς χάριτός της, ἀλλά καί νά μεταφέρει στόν Υἱό της καί Κύριό μας τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν μας καί νά τόν ἱκετεύσει γιά τή σωτηρία μας.

Ἰδιαιτέρως ὅμως στίς ἡμέρες μας, κατά τίς ὁποῖες δέν ζοῦμε μόνο τήν ἀπειλή τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ προοδευτικά στή μείωση τῶν ὑδάτινων πόρων, ἀλλά ζοῦμε καί σέ ἕνα περιβάλλον πνευματικῆς ξηρασίας, ζοῦμε συχνά «ἐν γῇ ἀνύδρῳ» ἐξαιτίας τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία ἐπλεόνασε στόν κόσμο μας, ζοῦμε συχνά σέ μία ἔρημο, τήν ὁποία δημιουργεῖ ἡ ἀπομόνωση τῶν ἀνθρώπων, ἐξαιτίας τῆς ἐλλείψεως τῆς ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο καί τόν πλησίον, ἡ χάρη τῆς Παναγίας δροσίζει καί ζωογονεῖ τίς ψυχές μας. 

Θεραπεύει μαζί μέ τίς σωματικές μας ἀσθένειες καί τά τραύματα τῆς ψυχῆς μας, μᾶς καλύπτει κάτω ἀπό τή σκέπη της καί καθοδηγεῖ τά βήματά μας μέσα ἀπό τήν ἔρημο τῆς παρούσης ζωῆς στόν δρόμο τῆς σωτηρίας πού μᾶς χαρίζει ὁ Υἱός της καί Κύριός μας. 

Γι’ αὐτό καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος ἀναφέρεται στά «ἀενάως πηγάζοντα νάματα» τῆς χάριτός της, μέ τά ὁποῖα ἡ Ζωοδόχος Πηγή, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, καταρδεύει τίς ψυχές ὅλων ὅσων τήν τιμοῦν καί τήν εὐλαβοῦνται, ὅλων ὅσων, τήν πλησιάζουν μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη καί ζητοῦν ὅ,τι ἔχουν ἀνάγκη, μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Παναγία μπορεῖ νά μᾶς χαρίσει ὅ,τι τῆς ζητήσουμε, ἐφόσον βεβαίως εἶναι πρός ὄφελος τῆς ψυχῆς μας.

Καί αὐτό ἰσχύει καί γιά ὅλους ἐμᾶς, πού ἤλθαμε σήμερα γιά νά τιμήσουμε τή χάρη τῆς Παναγίας μας στόν ἱερό ναό της, στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς πού πανηγυρίζει τή Ζωοδόχο Πηγή, ἀλλά καί γιά νά ἀντλήσουμε ἀπό τά νάματα τῆς χάριτος, τά ὁποῖα ρέουν ἄφθονα ἀπό τή μητρική της ἀγάπη.

Μία προϋπόθεση ὅμως ὑπάρχει γιά νά δεχθοῦμε τή χάρη τῆς Παναγίας μας καί νά ζήσουμε τή χάρη καί τά θαύματα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Καί αὐτή εἶναι νά πλησιάσουμε τήν Παναγία μας, νά προσεγγίσουμε τή Ζωοδόχο Πηγή τῆς χάριτός της μέ τήν ψυχή μας ἕτοιμη νά δεχθεῖ τά ζωηφόρα νάματά της.

Γιατί δέν ἀρκεῖ νά τά ἀντλήσουμε, χρειάζεται νά προσπαθήσουμε καί νά τά ἀξιοποιήσουμε, ὥστε νά μήν μείνει ἀνενεργή ἡ χάρη της μέσα μας. Νά μή συμβεῖ αὐτό πού συμβαίνει, ὅταν ποτίζουμε τό ξερό χῶμα, χωρίς νά τό ἔχουμε σκάψει προηγουμένως, ὥστε νά μήν τρέξει ἁπλῶς τό νερό, ἀλλά νά ἀρδεύσει τά φυτά καί τά δένδρα. Καί αὐτό σημαίνει ὅτι θά πρέπει καί ἐμεῖς νά φροντίζουμε νά σκάβουμε τήν ψυχή μας μέ τόν πνευματικό μας ἀγώνα, ὥστε νά μήν ἐξαφανίζεται ἡ χάρη πού λαμβάνουμε καί δέν μᾶς ὠφελεῖ, ἀλλά νά ποτίζει τήν ψυχή μας, ὥστε νά ἀποδίδει τόν ἀνάλογο καρπό.

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ χάρη τῆς Παναγίας μας εἶναι πλούσια καί εἶναι κατάλληλη γιά ὅποια ἀνάγκη ἔχει ὁ καθένας μας. Ἀρκεῖ νά τήν ζητᾶ καί νά τήν ἀξιοποιεῖ. Καί τότε θά τήν βλέπει νά ἐπιτελεῖ καί στό σῶμα καί στήν ψυχή του καί στή ζωή του θαύματα καί νά τόν ἁγιάζει. Διότι ἡ Παναγία μας θέλει νά ἱκανοποιήσει τά αἰτήματά μας καί τίς ἀνάγκες, ἀλλά θέλει περισσότερο ἀπό ὅλα νά μᾶς ὁδηγήσει στή σωτηρία, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ Υἱός της μέ τήν Ἀνάστασή του.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε αὐτή τήν εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρει καί ἄς ἀντλήσουμε τά νάματα τῆς χάριτος της, γιά νά γίνουμε καί ἐμεῖς μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς πού ἀπολαμβάνει καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος κοντά στόν Υἱό της μέ τή χάρη καί τή βοήθειά της.

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ: Για μια νέα αναπτυξιακή  προοπτική της Ημαθίας

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ: Για μια νέα αναπτυξιακή προοπτική...

H Ημαθία, μια κάποτε ακμάζουσα Περιφερειακή ενότητα,...

Διοργάνωση Σεμιναρίου Κατάρτισης της Ελληνικής Ορνιθολογικής  Εταιρείας στην πόλη της Βέροιας

Διοργάνωση Σεμιναρίου Κατάρτισης της Ελληνικής...

Ένα ολοήμερο Σεμινάριο Κατάρτισης πάνω σε μεθόδους...

Έφυγε από τη ζωή η Ζωή Λούγγου σε ηλικία 95 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Ζωή Λούγγου σε ηλικία 95 ετών

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 22 Μαΐου...

Η Μάχη της Κρήτης «….ου μετά λήθης ούτοι άσημοι κείνται, αλλά μετά μνήμης, τον αεί χρόνον υμνούμενοι θάλλουσι..»  ΞΕΝΟΦΏΝ απομνημονεύματα

Η Μάχη της Κρήτης «….ου μετά λήθης ούτοι άσημοι...

«Του Αιγαίου το κύμα εκόχλαζε κι από τον...

Μαθητές και μαθήτριες διερευνούν και ανακαλύπτουν την ιστορία  ενός μνημείου της πόλης

Μαθητές και μαθήτριες διερευνούν και ανακαλύπτουν την...

Του Γιώργου Μακαρατζή Δρ. Επιστημών της ΑγωγήςΤην...

Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών: Συμβολική ανάρτηση πανό  έξω από το νοσοκομείο της Βέροιας για τον παλαιστινιακό λαό

Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών: Συμβολική ανάρτηση πανό ...

 Στο πλαίσιο δράσης φορέων και σωματείων εργαζομένων...

Συνάντηση Τσαβδαρίδη - Χρυσοχοϊδη για την ενίσχυση των  αστυνομικών υπηρεσιών στην Ημαθία

Συνάντηση Τσαβδαρίδη - Χρυσοχοϊδη για την ενίσχυση των...

Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη...

Η κίνηση του Μητροπολίτη από 23/5 - 31/5/24

Η κίνηση του Μητροπολίτη από 23/5 - 31/5/24

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...