Συνεδριάζει την Τετάρτη 22/5 το Δημοτικό Συμβούλιο  Νάουσας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 22/5 το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα

1

3η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2023 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

Θέμα

2

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2024 (Ο.Υ), κατόπιν εισηγήσεως της Δημοτικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

Θέμα

3

Ρύθμιση ή μη οφειλών προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ των πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

Θέμα

4

Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων, και δύο αναπληρωτών τους, που μαζί με τον δήμαρχο θα αποτελέσουν την επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας, κατ' άρθρο 1 παρ.1 και άρθρο 3 παρ.3 του Π.Δ 270/1981, για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2024.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής του Δημάρχου.

 

Θέμα

5

Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

 

Θέμα

6

Λήψη απόφασης για την Ανάκληση ή μη των υπ’ αριθ. 153/2022, 154/2022, 15/2023, 162/2023, 199/2023 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, με τις οποίες είχαν παραχωρηθεί αίθουσες στο χώρο του Διοικητηρίου Νάουσας του με ΑΒΚ 92 δημοσίου κτήματος Νάουσας, σε διάφορους συλλόγους και σωματεία του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

 

 

Θέμα

7

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση  χώρων στο κτίριο του ΚΑΠΗ, επί της οδού Σωφρονίου και Ο.Τ. Γ84 στην πόλη της Νάουσας, προκειμένου να στεγαστούν οι κάτωθι Σύλλογοι: 1)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 2)ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, 3)ΒΕΡΜΙΟΝ TRAIL, 4)ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, 5) ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΓΛΥΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ», 6)ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, 7)ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΑΠΙΤΣΑ», 8) ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ε.Ν», 9)ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ART VILLE», 10)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

 

Θέμα

8

Ανάκληση της με αριθμό 27/14-02-2023, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Νάουσας και λήψη νέας απόφασης για την παραχώρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων της «Μαθητικής Εστίας Νάουσας» συμπεριλαμβανόμενου του «Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον & την Αειφορία Νάουσας», στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για χρονική διάρκεια 12 ετών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

 

 

Θέμα

9

Λήψη απόφασης εναρμόνισης κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας υπαίθριας αγοράς στα πλαίσια ετήσιας εθιμοτυπικής εμποροπανήγυρης που τελείται μία φορά το έτος, στη Δημοτική Κοινότητα Κοπανού του Δήμου Η.Π. Νάουσας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021 Α’ 207.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 

Θέμα

10

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου πρόσκαιρης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για λειτουργία προσωρινής ψυχαγωγικής δραστηριότητας λούνα παρκ στα πλαίσια ετήσιας στα πλαίσια ετήσιας εθιμοτυπικής εμποροπανήγυρης που τελείται μία φορά το έτος στην Κοινότητα Κοπανού.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Θέμα

11

Τροποποίηση της 151/2022 Απόφασης Δ.Σ. Νάουσας ως προς την ιδιότητα του Σταφυλίδη Παύλου του Παναγιώτη, από παραγωγό, σε επαγγελματία λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 

Θέμα

12

Απότμηση πεζοδρομίου (κυκλοφοριακή σύνδεση) της επιχείρησης "Πλυντήριο αυτοκινήτων", ιδιοκτησίας του κ. Βουδουρόπουλου Βλάσιου, εντός εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Νάουσας, της Δ.Ε. Νάουσας του Δήμου Η.Π. Νάουσας (οδός Γ. Γεννηματά 21).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Έργων, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας

 

Θέμα

13

Έγκριση ή μη της Μελέτης Προσωρινών Μέτρων Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας», του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Έργων, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας

 

Θέμα

 

14

Έγκριση ή μη, Ταμειακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2023, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

 

Θέμα

15

Έγκριση ή μη, Ταμειακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2023, της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

Θέμα

16

Έγκριση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

 

Θέμα

17

Έγκριση ή μη εγγραφής βρεφών-νηπίων και παιδιών   με voucher ΕΣΠΑ και  τροφεία σε δομές των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

Θέμα

18

Καταγγελία και πρόωρη ή μη λύση των μισθωτηρίων συμβολαίων των ΚΑΠΗ Κοπανού και ΚΑΠΗ Ροδοχωρίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει τις εξώδικες καταγγελίες.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

Στη διάθεσή σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ:  Πρόγραμμα κατάρτισης μελισσοκόμων της ΠΕ Πέλλας

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Πρόγραμμα κατάρτισης μελισσοκόμων...

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας πρόκειται να ξεκινήσει την...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια λόγω οικοδομικών εργασιών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια λόγω...

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια την Κυριακή, λόγω μετακόμισης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια την...

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής...

Η παγκόσμια ημέρα μουσικής και  ο «ύμνος πόλης Βέροιας» του Γιώργου Καλογήρου

Η παγκόσμια ημέρα μουσικής και ο «ύμνος πόλης...

Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης Ο φετινός εορτασμός της...

Το 3ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας γιόρτασε την “Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργειας”

Το 3ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας γιόρτασε την...

Την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 , Προσκοποι , Ανιχνευτές και...

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνιος Βαλσαμόπουλος σε ηλικία 91 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνιος Βαλσαμόπουλος σε ηλικία 91...

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται την Παρασκευή 21 Ιουνίου...

Σχέδιο δράσης για την προστασία των αστέγων κατά την περίοδο του Καύσωνα

Σχέδιο δράσης για την προστασία των αστέγων κατά την...

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για...

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υποθέσεων στη συνάντηση εργασίας του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υποθέσεων στη συνάντηση...

Τον Δήμο Βέροιας εκπροσώπησε στη συνάντηση εργασίας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η είδηση της αιφνίδιας απώλειας του 66χρονου ηλεκτρολόγου Γιώργου Κουτσιώνη, το πρωί της Τετάρτης (29/5/2024), σκόρπισε θλίψη στην κοινωνία της Βέροιας.  Ο Γιώργος Κουτσιώνης υπήρξε άριστος επαγγελματίας και...

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...