ΤΟΠΙΚΑ

Δ. Κόβας: Το 9% του ντόπιου μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα προέρχεται από τις βοοτροφικές μονάδες της Ημαθίας

Δ. Κόβας: Το 9% του ντόπιου μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα προέρχεται από τις βοοτροφικές μονάδες της Ημαθίας

Την πρώτη θέση στη χώρα μας, ως προς τον παραγωγικό τομέα της εκτροφής και πάχυνσης μοσχαριών, καταλαμβάνει επάξια ο κλάδος της βοοτροφίας, αφού στο Νομό μας, ο ζωικός πληθυσμός των βοοειδών ανέρχεται σε 37.000 περίπου κεφάλια, κατανεμημένος σε 784 εκμεταλλεύσεις. Κατά ποσοστό 10% πρόκειται για εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής με ετήσια παραγωγή γάλακτος 21.000 τόνων. Επίσης κατά ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 5% πρόκειται για μονάδες αναπαραγωγής, σκοπός των οποίων είναι η εκτροφή θηλαζουσών αγελάδων, προορισμένων για αναπαραγωγή. 

Κατά συντριπτικό όμως ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 85% πρόκειται για εκμεταλλεύσεις πάχυνσης βοοειδών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 30.000 κεφάλια, με ετήσια παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος 10.000 τόνων περίπου. Ο μεγάλος αυτός αριθμός βοοειδών που εκτρέφονται (30.000 ζώα) έχει ως αποτέλεσμα, την πρώτη θέση της Ημαθίας  στον παραγωγικό αυτό τομέα. 

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες συσπειρώνονται και εκπροσωπούνται από τον Βοοτροφικό Σύλλογο Βέροιας, από τον πρόεδρο του οποίου, κ. Δημήτρη Κόβα, ζητήσαμε στοιχεία ώστε να χαρτογραφήσουμε τον κλάδο, να μιλήσουμε για την πορεία και τις προοπτικές αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βοοτρόφοι της Ημαθίας στα χρόνια της κρίσης. 

«Είναι αλήθεια ότι από το σύνολο του ντόπιου μοσχαρίσιου κρέατος που καταναλώνεται στην Ελλάδα, ένα ποσοστό που αγγίζει το 8% - 9% προέρχεται από τις βοοτροφικές μονάδες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας» μας είπε ο κ.Κόβας.  

--Σε επίπεδο Νομού ποια είναι η δυναμική και πως εξελίσσετε; τον ρωτήσαμε.

 «Σε επίπεδο Νομού, η δυναμική που προκύπτει από την συνεχώς αυξανόμενη δραστηριότητα και παραγωγικότητα των βοοτρόφων συντέλεσε αποφασιστικά, στο να αποτελούν οι ίδιοι σήμερα τον μοναδικό εύρωστο επαγγελματικό κλάδο της τοπικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας της Ημαθίας». Ταυτόχρονα υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης της βοοτροφίας τόσο σε ποσοτικό αλλά κυρίως σε ποιοτικό επίπεδο. Στις σταυλικές εγκαταστάσεις των βοοτρόφων μελών μας εκτρέφονται μοσχάρια ανωτέρας ποιότητας. Η προέλευση των ζωοτροφών είναι 100% ελληνική. Επιπλέον με την κατανάλωση ελληνικών τοπικών αγροτικών προϊόντων, δημιουργείται προστιθέμενη αξία η οποία συμβάλλει στην άνοδο της οικονομικής κατάστασης και του βιοτικού επιπέδου των αγροτών του Νομού Ημαθίας αλλά και της χώρα γενικότερα».

--Πόσο σημαντική είναι για σας η ποιότητα;

Η υψηλή ποιότητα των εκτρεφόμενων μόσχων αντικατοπτρίζεται στην αντίστοιχη εξ ίσου υψηλή ποιότητα του παραγόμενου μοσχαρίσιου κρέατος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι ο Σύλλογός μας και τα μέλη του, ανέλαβε την πρωτοβουλία και με συντονισμένες προσπάθειες, καταφέραμε να εντάξουμε το παραγόμενο κρέας στην προαιρετική ένδειξη εκτροφής “Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών”, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» τόνισε ο κ. Κόβας, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο κλάδος τους αντιμετωπίζει και μεγάλα προβλήματα και ειδικότερα η βοοτροφία  στην  Ημαθία τα οποία έχουν επισημάνει με συνεχή υπομνήματα σε Υπουργεία και αρμοδίους

Φορολογία και ασφαλιστικό

Ένα από αυτά, όπως μας είπε ο πρόεδρος, είναι η φορολογία  και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Ως προς τη φορολόγηση των Βοοτρόφων, στο υπόμνημα αναφέρουν: «Ο συντελεστής Φ.Π.Α στο μοσχαρίσιο κρέας  μετά τη ψήφιση του ν 4336/2015 επανήλθε από το 23% στο αρχικό 13%, δυστυχώς όμως άφησε τις παρενέργειες του όσον αφορά τη τιμή του παραγόμενου προϊόντος, στις συναλλαγές μας με τους εμπόρους (μειώθηκε κατά 0,05 έως 0,10 λεπτά). Δηλαδή ενώ ο Φ.Π.Α επανήλθε, η καθαρή τιμή πωλήσεως του μοσχαρίσιου κρέατος παραμένει στα προηγούμενα επίπεδα με Φ.Π.Α 23%. Ο Έλληνας Βοοτρόφος σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013) φορολογείται ήδη με συντελεστή 13%  (για αγροτικό εισόδημα για έτος 2015) από το πρώτο ευρώ. Με τις πρόσφατές αλλαγές (ισχύς από το 2016) στην φορολογία εισοδήματος των αγροτών και βοοτρόφων, ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται στο 22%! για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ενώ η βασική ενίσχυση των 1ου πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτική υπόκειται πλέον σε φόρο εισοδήματος από το πρώτο ευρώ. Η κατάσταση προμηνύεται ακόμη χειρότερη με τις τελευταίες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των βοοτρόφων, από το 2017 διαμορφώνονται ως ποσοστό του εισοδήματος. Ο συντελεστής αυτός θα αυξάνεται σταδιακά από το 2017  έως το 2021 (από το 14% στο 27% του εισοδήματος)».

Ελληνοποιήσεις...

Ένα επίσης σημαντικό θέμα είναι οι ελληνοποιήσεις των σφάγιων. Όπως επισημαίνει ο κ. Κόβας,  «έχουμε  σαφείς και απλές προτάσεις και λύσεις για την πάταξη των αθρόων εισαγωγών, των ελληνοποιημένων, σφάγιων αρκεί κάποιος να ενδιαφερθεί πραγματικά. Ο δρόμος της εξυγίανσης της βοοτροφίας είναι ένας και απλός. «Κτηνίατρος – Κτηνοτρόφος –Κτηνοτρόφος – Σφαγεία – Κτηνίατρος». Επιτέλους ας εφαρμοστεί από το ΕΛΟΓ ΔΗΜΗΤΡΑ το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ και οι παρανομούντες θα εντοπιστούν άμεσα και γρήγορα. Από τα μικρά σφαγεία και τις μικρές επιχειρήσεις τεμαχισμού και εμπορία κρεάτων, διακινούνται καθημερινώς σφάγια βοοειδών ελληνοποιημένων με δεύτερες γαλάζιες ετικέτες που εκδίδονται ανεξέλεγκτα στους χώρους σφαγής. Οι ετικέτες αυτές δεν καρφιτσώνονται στα τεταρτημόρια του σφάγιου αλλά δίνονται στο χέρι του μεταφορέα. Ο τεμαχισμός και η φόρτωση των σφάγιων γίνεται απρόσκοπτα χωρίς κανέναν έλεγχο δημοσίου φορέα. Γίνεται αντιληπτό ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας σε κάθε σφαγείο αποτρέποντας τέτοιες έκνομες καταστάσεις».

Και προσθέτει: «Οι ελληνοποιήσεις προϊόντων, οι  αθρόες εισαγωγές, η αδιαφάνεια  σφαγής και διακίνησης σφαγίων βοοειδών και αιγοπροβάτων, η εμπορία και διακίνηση σφάγιων νωπών και κατεψυγμένων και η πρόσμιξη φθηνών αγελαδινών σφάγιων καθηλώνουν εδώ και χρόνια το κτηνοτροφικό εισόδημα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η κυκλοφορία φθηνών ελληνοποιημένων κρεάτων σε συνάρτηση με το υψηλός κόστος παραγωγής οδηγεί το κλάδο της βοοτροφίας σε βέβαιο αφανισμό. Δυστυχώς όμως στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας ελληνοποιημένων σφάγιων εμπλέκονται ιδιωτικά σφαγεία (κυρίως μικρά περιφερειακά σφαγεία), μεσίτες, οι αυτοαποκαλούμενοι «έμποροι» και ορισμένοι «δημόσιοι» υπάλληλοι οι οποίοι έχουν αναπτύξει έντονη πελατειακή και οικονομική σχέση. Η Πολιτεία καλείται να πατάξει τα συγκεκριμένα συμφέροντα διαφθοράς και ασυδοσίας εντοπίζονται τις παραβάσεις αλλά και τους παραβαίνοντες το νόμο και τους κανονισμούς».

Άμεση αντίδραση

 για το ... καρτελάκι

Οι βοοτρόφοι της Ημαθίας πληροφορούνται τις τελευταίες ήμερες ότι στις προθέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι να απαλειφθεί από την βιτρίνα των κρεοπωλείων το καρτελάκι με την ένδειξη “Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών” και να αποτυπώνεται μόνο η χώρα γέννησης και προέλευσης του ζώου. Η αντίδραση είναι άμεση… 

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Βοοτροφικού Συλλόγου Ημαθίας «η εξομοίωση του ελληνικής εκτροφής μοσχαρίσιου κρέατος με το εισαγόμενο μοσχαρίσιο κρέας είναι αήθης και πλήττει βάναυσα την ποιοτική ανωτερότητα του προϊόντος μας. Η ενδεχόμενη υιοθέτηση τέτοιων «φαεινών» ιδεών αποβλέπουν αποκλειστικά την εξυπηρέτηση του πανίσχυρου καρτέλ εισαγόμενου μοσχαρίσιου κρέατος και στον οικονομικό αφανισμό της ελληνικής βοοτροφίας. Καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να διαψεύσει τις σχετικές φήμες και να λάβει μέτρα αποτροπής στο μέλλον παρόμοιων ενεργειών. Τα μέλη του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας είναι πρωτοπόρα όλα αυτά τα χρόνια στις καινοτομίες ενσταβλισμού και πάχυνσης βοοειδών με επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και μεθόδους εκτροφής, συνεργαζόμενα αρμονικά με τις περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες της Περιφέρειας μας. Η δραστηριότητα των μελών μας ήταν και είναι πάντοτε υποδειγματική, σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό το λόγο και αγανακτούμε και απογοητευόμαστε με τα συμβαίνοντα στο χώρο της βοοτροφίας βιώνοντας μια κατάσταση ανεξέλεγκτη που πλήττει βαρύτατα τόσο το εισόδημα μας όσο και την αξιοπρέπεια μας».

--Τα  Capital Controls πόσο επηρέασαν τις κτηνοτροφικές μονάδες; 

«Oι κτηνοτροφικές μονάδες του νομού μας αντιμετωπίζουν κατά την παρούσα χρονική περίοδο σημαντικά προβλήματα, λόγω της περσινής επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) στις ελληνικές τράπεζες. Ειδικότερα, με την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών εκδόθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διαδοχικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες ορίζουν τους περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων μέσω των ελληνικών τραπεζών. Βασικός δε περιορισμός που τέθηκε με τις εν λόγω πράξεις, αποτελεί η αποστολή εμβασμάτων σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού για την πραγματοποιήσει αγορών. Κατά σημαντικό ποσοστό τα βοοειδή που εκτρέφονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του νομού Ημαθίας, αγοράζονται και εισάγονται από άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γαλλία, Ρουμανία κλπ.). Η συγκεκριμένη απαγόρευση συνεπώς πλήττει καίρια την ελληνική βοοτροφία καθιστώντας την εισαγωγή ζώντων μόσχων προβληματική».

Κλείνοντας ο κ. Κόβας αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της  υποστελέχωσης  της  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας  από Κτηνιάτρους, κάτι που δυσκολεύει τον κλάδο, αφού όπως επισημαίνει οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να στηρίξουν τον κλάδο και τις ανάγκες του. 

«Οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις κτηνιάτρων την τελευταία δεκαετία χωρίς την πραγματοποίηση των αντιστοιχιών προσλήψεων έχουν δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στο κλάδο. Τα αγροτικά κτηνιατρεία του νόμου καθώς και το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι υποστελεχωμένα αδυνατώντας να στηρίξουν τις ανάγκες των βοοτρόφων αλλά και του βιομηχανικού σφαγείου του νομού», καταλήγει ο κ. Κόβας, επί χρόνια πρόεδρος ενός από τους παλαιότερους Συλλόγους, αυτόν των  Βοοτρόφων Ημαθίας που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1967 με έδρα τη Βέροια.

Σοφία Γκαγκούση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Α. Τζιτζικώστας: «Τον Απρίλιο η πρώτη ταινία του Bollywood στην Κεντρική Μακεδονία»

Α. Τζιτζικώστας: «Τον Απρίλιο η πρώτη ταινία του Bollywood...

Συνάντηση με τον Ινδό κινηματογραφικό παραγωγό Nilesh...

Επιστολή στο

Επιστολή στο "ΛΑΟ" - Επιτέλους Τέλος!

Φωτό αρχείου Συγχωρέστε  με  αγαπητοί  αναγνώστες ...

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει τις δομές πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει τις...

Σε μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την...

50 χρόνια Ραδιόφωνο

50 χρόνια Ραδιόφωνο

Γράφει ο Γιώργος ΝτελιόπουλοςΣήμερα θα κάνω ένα ...

Απ. Βεσυρόπουλος: Αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και ενίσχυση ΣΔΟΕ και ΣΕΠΕ

Απ. Βεσυρόπουλος: Αποκομματικοποίηση της Δημόσιας...

Αντιδράσεις, ερωτήµατα και πολιτική αντιπαράθεση...

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΒΟΥΤΙΕΣ… *του Γιάννη Ναζλίδη

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΒΟΥΤΙΕΣ… *του Γιάννη Ναζλίδη

Εμένα δεν μ` αρέσουν τα Κυριακάτικα απογέματαπου...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών κοπής δέντρων στην Π.Ε.Ο. 1

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση...

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, αποβλέποντες στην...

Απάντηση του Δημάρχου Ν. Κουτσογιάννη στον εκλεγμένο δήμαρχο Ν. Καρανικόλα

Απάντηση του Δημάρχου Ν. Κουτσογιάννη στον εκλεγμένο...

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πραγματική χαρά...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς  διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, νωρίς το μεσημέρι, ο 60χρονος, συνταξιούχος  βεροιώτης, Απόστολος Χατζηλάμπρου. Το περιστατικό συνέβη στα Δικαστήρια της Βέροιας, όπου...

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Συνάντηση με τον Ινδό κινηματογραφικό παραγωγό Nilesh Malhotra είχε σήμερα στο γραφείο του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη...