ΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018) ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1937-1938

ΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018) ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1937-1938

Γράφει ο 

Παύλος Πυρινός

Πρώην Τοπικός ΈφοροςΤο 1937 η Τοπική Εφορεία είχε 15 ομάδες, 14 Αξιωματικούς (επτά αρχηγούς και 7 υπαρχηγούς), δύο εκπαιδευτές, 22 ενωμοτάρχες, 12 υπενωμοτάρχες και 157 προσκόπους.

ΟΙ Αξιωματικοί της Εφορείας

1. Γουδής Γεώργιος, Τοπικός Έφορος

2. Κοντογεωργάκης Μιχαήλ, Αναπλ. Τ.Ε., Λοχαγός

3. Σιδέρης Βασίλειος, Εκπαιδευτής Υγιεινής, Ιατρός

4. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Καθ. Θεολογίας

5. Κόντας Γεώργιος, Ιδιωτικός υπάλληλος

6. Χάίτας Ηρακλής, εκπαιδευτής, λοχίας, μουσικός

7. Παυλίδης Γεώργιος, αρχηγός, φοιτητής Θεολογίας

8. Λυπηρίδης Κυριάκος, αρχηγός, δάσκαλος

9. Περδίκης Αντώνιος, αρχηγός, φοιτητής Ιατρικής

10. Χατζηδημητρίου Δημήτριος, υπαρχηγός, μαθητής Γυμνασίου

11. Μάρκου Στέργιος, υπαρχηγός, μαθητής Γυμνασίου

12. Ζαφάρας Ορέστης, υπαρχηγός, μαθητής Γυμνασίου

13. Χρηστόπουλος Θεόδωρος, υπαρχηγός, μαθητής Γυμνασίου

14. Τσικής Κων/νος, υπαρχηγός, μαθητής Γυμνασίου

15. Δημάδης Οδυσσέας, υπαρχηγός, μαθητής Γυμνασίου

16. Πλευράκης Βασίλειος, υπαρχηγός, μαθητής Γυμνασίου


Η Δημιουργία Βιβλιοθήκης στην Τοπική Εφορεία

Η Τοπική Εφορεία στην προσπάθειά της να πετύχει τους στόχους της, ίδρυσε προσκοπική Λέσχη και Βιβλιοθήκη.

Η προσκοπική βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε, ύστερα από τη δωρεά 300 περίπου βιβλίων που δώρισε στην Τοπική Εφορεία ο Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» Βεροίας, σύμφωνα με την από 27 Οκτωβρίου 1937 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Η Βιβλιοθήκη ήταν και δανειστική. Εξυπηρετούσε, εκτός από προσκόπους, και ιδιώτες. Η ευθύνη λειτουργίας της ανήκε στους βαθμοφόρους της Τοπικής Εφορείας.

Εξαιτίας των συνθηκών εκείνης της εποχής και επειδή δεν υπήρχε Δημοτική ή Δημόσια Βιβλιοθήκη, η προσφορά της προσκοπικής Βιβλιοθήκης στους προσκόπους και μαθητές υπήρξε τεράστια.

Βιβλία από αυτήν τη Βιβλιοθήκη υπήρχαν στην Προσκοπική Λέσχη εκδηλώσεων της Τοπικής Εφορείας Βεροίας στο μέγαρο Ζώκου.


Άλλες εκδηλώσεις της Τοπικής Εφορείας Βεροίας

1. Η προσκοπική ομάδα Μουσικής (24 όργανα) λάμπρυνε με την παρουσία της όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλεως

2. Λειτούργησε κατασκήνωση στην Καστανιά για 40 μέρες (20/7 έως 31-8-1937) με συμμετοχή 150 περίπου προσκόπων και ιδιωτών μαθητών

3. Κατασκήνωσε για 4 μέρες στο Ελευθεροχώρι Κατερίνης

4. Πολλοί πρόσκοποι Βεροιώτες πήραν μέρος στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία του εορτασμού της απελευθέρωσής της

Να τί έγραψε για την εκπαίδευση των προσκόπων στην ετήσια έκθεσή του (1937) ο διοικητής της 10ης Μεραρχίας υποστράτηγος Κίτσος Χρίστος:


«Η Τοπική Εφορεία Βεροίας

Άπαξ καθ’ εβδομάδι συγκεντρούται εκάστη ομάς εις την Λέσχην ή Ύπαιθρον δια την διδασκαλίαν προσκοπικών μαθημάτων και τοιούτων στρατιωτικής εκπαιδεύσεως. Εντός του αυτού πλαισίου εξεπαιδεύθησαν άπασαι αι ομάδες κατά την επί τεσσαρακονθήμερον εις Καστανιάν κατασκήνωσιν από 20υς Ιουλίου με τέλος Αυγούστου.

Ούτω η εκπαίδευσις των προσκόπων ήχθη εις ευχάριστον σημείον και βαίνει προοδευτικότατα λόγω του μεγάλου ζήλου των προσκόπων και εκπαιδευτών, εγγυάται δε πολλά δια την εις τα προσκοπικά ασχολουμένην νεότητα.


Τα διδασκόμενα μαθήματα

α΄ Μαθήματα υγιεινής, τοπογραφίας, στρατιωτικής προπαιδεύσεως (πειθαρχία, καθήκον, υποταγή, ασφάλεια εν στάσει και βαδίσματι, ασκήσεις αόπλου, πολεμικά αέρια, ατομική εκπαίδευσις, ονοματολογία του εδάφους, γνώσις και χρησιμοποίησις τούτου).

β΄ Μαθήματα προσκοπικής ενεργείας ως διαλαμβάνουσι τα προσκοπικά εγκόλπια α΄, β΄, γ΄ τάξεως. Επί τούτων ιδιαίτατα αναπτύσσεται η υπόσχεσις και ο Νόμος του Προσκόπου (αλήθεια, ψεύδος, πατρίς, Νόμος του κράτους, Βαθμοφόροι Σώματος, γονείς και συμπεριφορά προς αυτούς, αγάπη, φιλία και προσκοπική αδελφοσύνη, ευγένεια, αγνότης, εγκράτεια, γενναιοφροσύνη, καθήκον και ανάληψις ευθύνης, ακεραιότης χαρακτήρος).

γ΄ Εις την εκπαίδευσιν τούτων κατατάσσονται και διαλέξεις καθαρώς εθνικιστικών γραμμών, ως αύται εχαράχθησαν υπό του Νέου Κράτους.

δ΄ Μελέτη εν τη βιβλιοθήκη της Λέσχης κατά τας μη εργασίμους ώρας εκλεκτής ύλης βιβλίων.

ε΄ Μαθήματα Μουσικής δια μεγάλην μερίδα προσκόπων παρά διατεθέντος παρά της Μεραρχίας καταλλήλου βαθμοφόρου αρχιμουσικού».

Η ετήσια έκθεση του διοικητή της 10ης Μεραρχίας Κίτσου Χρήστου, υποστρατήγου, φανερώνει τη μόρφωση που έπαιρναν οι πρόσκοποι την περίοδο αυτή, ποια μαθήματα διδάσκονταν και πού στόχευε ο προσκοπισμός ως προς την κατάρτιση της προσωπικότητας του προσκόπου.

Ο προσκοπισμός, κατά κοινή ομολογία, συνετέλεσε τα μέγιστα στην πνευματική καλλιέργεια της κοινωνίας της Βεροίας.


Η Τοπική Εφορεία Βεροίας

Προάγεται σε Περιφέρεια 1938

Ο Γενικός Έφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, έχοντας υπ’ όψη την πλούσια προσκοπική δραστηριότητα του Γεωργίου Γουδή, με το υπ’ αριθμ. 5234/16-6-1938 έγγραφο διορίστηκε Περιφερειακός Έφορος Ημαθίας.


Α΄ Η Δύναμη της Τοπικής Εφορείας το 1938

Αξιωματικοί: 32 (1 αναπληρωτής τ. Έφορος, 2 εκπαιδευτές αρχηγοί, 6 αρχηγοί και 23 υπαρχηγοί)

Βαθμοφόροι: 33 (16 ενωμοτάρχες και 17 υπενωμοτάρχες), πρόσκοποι 163, σύνολο 228


Β΄ Δραστηριότητες της Τοπικής Εφορείας Βεροίας κατά το 1938

1. Μία ομάδα προσκόπων και η προσκοπική μουσική, με αρχηγό τον Γενικό Γραμματέα του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Σακελλαρίδη επισκέφθηκαν την προσκοπική κατασκήνωση στο Χορτιάτη, όπου οι κατασκηνωτές πρόσκοποι Θεσσαλονίκης είχαν προσκοπικές εκδηλώσεις πήραν μέρος στην εκδήλωση αυτή και οι: Παπαδόπουλος Δημήτριος, Χατζηδημητρίου Δημήτριος, Γούναρης Ιωάννης, Σταμάτης Ιωάννης και ο Λυπηρίδης Κυριάκος.

2. Πενθήμερη εκδρομή στην Αθήνα από 7-1-1938 έως 11-1-1938 με την ευκαιρία των Βασιλικών Γάμων. Σ’ αυτήν πήρε μέρος η προσκοπική μουσική και μια Ομάδα Προσκόπων.

Αρχηγός της εκδρομής ήταν ο Λυπηρίδης Κυριάκος, αρχηγός 2ης ομάδας. Οι εκδρομείς πήγαν στην Αθήνα με το σιδηρόδρομο και διανυκτέρευση στο Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων (Μαράσλειον) και στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες στο «Ίδρυμα εργαζομένου παιδιού».

Την Κυριακή (9-1-1938) όλοι οι πρόσκοποι συγκεντρώθηκαν στην οδό Χάρωνος (όπου τα γραφεία του Σώματος). Από την οδό Χάρωνος πήγαν στην Πλατεία Συντάγματος, με επικεφαλής των ομάδων την προσκοπική Μουσική της Θεσσαλονίκης και Βεροίας.

Στην Πλατεία Συντάγματος έγινε η παράταξη όλων των προσκοπικών τμημάτων. Από εκεί θα περνούσε το νεόνυμφο βασιλικό ζεύγος.

Τη Δευτέρα (10-1-1938) με τη βοήθεια των αρχηγών Γ. Παυλίδη και Δ. Παπαδοπούλου επισκέφθηκαν το Εθνικό, Εθνολογικό και Βυζαντινό Μουσείο και τα Παλαιά Ανάκτορα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η προσκοπική μουσική της Βεροίας παιάνιζε διάφορα εμβατήρια στην κοινή συγκέντρωση προσκόπων Βεροίας και εργαζομένων παιδιών.

3. Πραγματοποιήθηκε εκδρομή στη Νάουσα, όπου οι πρόσκοποι της Νάουσας τους επεφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή.

4. Πραγματοποίησε εκδρομή στη Βεργίνα, και στο μοναστήρι των Αγίων Πάντων με την ευθύνη Σακελλαρίδη Ιωάννη, γραμματέα του Τοπικού Συνδέσμου Βεροίας.

Πήραν μέρος στην εκδρομή 19 αξιωματικοί και βαθμοφόροι. Μέχρι τη Βεργίνα πήγαν με τα ποδήλατα και από εκεί με τα πόδια στο μοναστήρι των Αγίων Πάντων.

Στο μοναστήρι εκκλησιάστηκαν και φιλοξενήθηκαν πολύ καλά από τον ηγούμενο της Μονής.

Στην επιστροφή και στον αρχαιολογικό χώρο, όπου παλαιότερα ήκμαζε η μακεδονική πόλη Βάλα, έγινε ξενάγηση από τον Σακελλαρίδη Ιωάννη. Στη συνέχεια επέστρεψαν στη Βέροια.

5. Όλη η δύναμη της Τοπικής Εφορείας, τιμητικά, συνόδευσε τον Τίμιο Σταυρό και τήρησε την τάξη από το σιδηροδρομικό σταθμό έως τον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου, που μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα στη Βέροια (31-7-1938).

6. Λειτούργησε μαθητικό προσκοπικό φροντιστήριο Σ’ αυτό δίδασκαν δωρεάν αξιωματικοί πρόσκοποι σε ανεξεταστέους μαθητές-προσκόπους.

7. Λειτούργησε για ένα έτος ακόμη με θαυμάσια αποτελέσματα η προσκοπική βιβλιοθήκη

8. Η προσκοπική μουσική και για το 1938 λάμπρυνε με την παρουσία της όλες τις προσκοπικές και εθνικές γιορτές. Ήταν το καμάρι της πόλεως.

9. Λειτούργησε και το 1938 προσκοπική κατασκήνωση στην Καστανιά για την έμπρακτη εφαρμογή αυτών που διδάσκονταν στις προσκοπικές Λέσχες και

10. Οι πρόσκοποι διδάχθηκαν: προσκοπική ιδεολογία, ιστορία του προσκοπισμού, η αποστολή του προσκόπου, ερμηνεία της υπόσχεσης των προσκόπων ως και του νόμου των προσκόπων δηλαδή περί αληθείας, ψεύδους, πατρίδος, νόμων του Κράτος, περί αγάπης, ευγενείας, χαρακτήρος, ανάληψης ευθυνών κ.ά.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Α. Τζιτζικώστας: «Τον Απρίλιο η πρώτη ταινία του Bollywood στην Κεντρική Μακεδονία»

Α. Τζιτζικώστας: «Τον Απρίλιο η πρώτη ταινία του Bollywood...

Συνάντηση με τον Ινδό κινηματογραφικό παραγωγό Nilesh...

Σύλληψη 70 χρονου για κατοχή περίστροφου  και   φυσίγγια  κρότου
Θανάσιμη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με φορτηγό στο Μακροχώρι - Νεκρός ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας

Θανάσιμη σύγκρουση μοτοσυκλέτας με φορτηγό στο...

Σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι , στο 1ο χιλιόμετρο...

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης στον νέο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα για τα θέματα του ΤΟΕΒ της Νάουσας

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης στον νέο Υφυπουργό Αγροτικής...

Την απόλυτη αναγκαιότητα δημοπράτησης εντός της...

Επιστολή στο

Επιστολή στο "ΛΑΟ" - Επιτέλους Τέλος!

Φωτό αρχείου Συγχωρέστε  με  αγαπητοί  αναγνώστες ...

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει τις δομές πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει τις...

Σε μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την...

50 χρόνια Ραδιόφωνο

50 χρόνια Ραδιόφωνο

Γράφει ο Γιώργος ΝτελιόπουλοςΣήμερα θα κάνω ένα ...

Απ. Βεσυρόπουλος: Αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και ενίσχυση ΣΔΟΕ και ΣΕΠΕ

Απ. Βεσυρόπουλος: Αποκομματικοποίηση της Δημόσιας...

Αντιδράσεις, ερωτήµατα και πολιτική αντιπαράθεση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς  διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, νωρίς το μεσημέρι, ο 60χρονος, συνταξιούχος  βεροιώτης, Απόστολος Χατζηλάμπρου. Το περιστατικό συνέβη στα Δικαστήρια της Βέροιας, όπου...

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Συνάντηση με τον Ινδό κινηματογραφικό παραγωγό Nilesh Malhotra είχε σήμερα στο γραφείο του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη...