Συνεδριάζει σήμερα  το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας 29/6

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας 29/6

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στις 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

-Υποβολή ή μη προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ.) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)- LEADER» Π.A.A. 2014-2020.Εισηγητής : Δήμαρχος

-Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης  με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος  του αγροτεμαχίου 229 της Τοπικής Κοινότητας Λευκαδίων   έκτασης 5.718 τ.μ. για  είκοσι (20) έτη ,  του Δήμου Νάουσας , για δενδροκαλλιέργεια. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-Έγκριση ή μη 6ης  παράτασης εργασιών κατά (66) εξήντα έξι  ημερολογιακές ημέρες  «με αναθεώρηση» της συμβατικής συνολικής προθεσμίας του έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο ΄΄Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας΄΄.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού ( 2 ατόμων ), κατόπιν της με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφασης της επιτροπής του άρθρ. 2 παρ. 1 της αρ.33/2006 ΠΥΣ, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Εισηγητής : Δήμαρχος

-Παραχώρηση ακινήτου παιδικού σταθμού Κοπανού.Εισηγητής : Δήμαρχος

-Έγκριση ή μη μελέτης για το έργο ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΠΑΝΟΥ΄΄, (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 29/2018).Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΄΄ΑΡΑΠΙΤΣΑ΄΄ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη τρόπου εκτέλεσης των εντεταγμένων έργων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΔΡΑΣΗ: 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του έργου ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ΄΄.Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 426/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-Έγκριση ή μη παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Naoussa City Branding) – Β’ ΦΑΣΗ».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Οικονομική Ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ποντιακά Νιάτα» Άνω Ζερβοχωρίου Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του «6ου Τουρνουά Μπάσκετ Αγίου Νικολάου» με τον Αθλητικό Σύλλογο «Ζαφειράκης Νάουσας».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Έγκριση ή μη δαπάνης διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης «Τα Ραδίκια Ανάποδα» στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή» στην Τ.Κ. Λευκαδίων.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων «Ροδακοινογνωσία» με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» στην Τ.Κ. Κοπανού.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Καθορισμός εισιτηρίου εισόδου για τη Θεατρική παράσταση στις 18 Ιουλίου στο Θερινό δημοτικό Θέατρο Νάουσας.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδιοργάνωσης του «6ου Τουρνουά Μπάσκετ Αγίου Νικολάου» με τον Αθλητικό Σύλλογο «Ζαφειράκης Νάουσας».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης «Τα Ραδίκια Ανάποδα» στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή» στην Τ.Κ. Λευκαδίων.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

- Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων «Ροδακοινογνωσία» με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» στην Τ.Κ. Κοπανού.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη μετακίνησης μαθητών και συνοδών στην αδελφοποιημένη πόλη του Ζγκόρτζελετς Πολωνίας από 21-27 Ιουλίου.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη πραγματοποίησης σεμιναρίων δημιουργικής γραφής.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής   παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ – ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»-Κ.Α.Ε. 02.30.7323.103.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2016»Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

-Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας και την επιβολή προστίμων. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

- Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ¨ (ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2015)Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε αύριο στη

Διαβάστε αύριο στη "ΒΕΡΟΙΑ" 19/11

Ακόμα να χτυπήσει η καμπάνα στον Προμηθέα  ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ...

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται ο αποχιονισμός και η ρίψη άλατος από συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται ο αποχιονισμός και η ρίψη...

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται ο αποχιονισμός και η ρίψη...

Μάθετε Ρώσικα & Γερμανικά μέσα σε 6 μήνες 17/11

Μάθετε Ρώσικα & Γερμανικά μέσα σε 6 μήνες 17/11

 Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με ...

Σεμινάριο για τον σχολικό εκφοβισμό

Σεμινάριο για τον σχολικό εκφοβισμό

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου...

Από την καρδιά στο νου - Σωπαίνουν   οι λέξεις

Από την καρδιά στο νου - Σωπαίνουν οι λέξεις

Γράφει η Όλγα  Κουτμηρίδου - ΜεταξάΟι λέξεις άνοιξαν...

Για οριστική άδεια λειτουργίας πάει το   Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου

Για οριστική άδεια λειτουργίας πάει το Χιονοδρομικό...

Την έγκριση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών...

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική   Κοινότητα   Βέροιας

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας...

Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

17 Νοέμβρη 2018.Φέτος συμπληρώνονται 45 χρόνια από την...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Ακόμα να χτυπήσει η καμπάνα στον Προμηθέα  ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ «ΘΑΥΜΑ» Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΕΡΘΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ - «ΜΠΑΧΑΛΟ» ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ- ΤΙ ΛΕΝΕ Ο...

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται ο αποχιονισμός και η ρίψη άλατος από συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας.Πιο συγκεκριμένα, τα συνεργεία επιχειρούν σε τμήματα...

 Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με τις πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας και νέων προγραμμάτων,προσφέρει στην κοινωνία της Ημαθίας δυο ταχύρυθμα προγράμματα εκμάθησης Ρωσικών και ...

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Νάουσας  διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό (bulling) -σε συνεργασία με την κα Τασιώνα Αθηνά (επισκέπτρια υγείας) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου-...