Συνεδριάζει σήμερα  το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας 29/6

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας 29/6

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στις 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

-Υποβολή ή μη προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ.) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)- LEADER» Π.A.A. 2014-2020.Εισηγητής : Δήμαρχος

-Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης  με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος  του αγροτεμαχίου 229 της Τοπικής Κοινότητας Λευκαδίων   έκτασης 5.718 τ.μ. για  είκοσι (20) έτη ,  του Δήμου Νάουσας , για δενδροκαλλιέργεια. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-Έγκριση ή μη 6ης  παράτασης εργασιών κατά (66) εξήντα έξι  ημερολογιακές ημέρες  «με αναθεώρηση» της συμβατικής συνολικής προθεσμίας του έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο ΄΄Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας΄΄.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού ( 2 ατόμων ), κατόπιν της με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφασης της επιτροπής του άρθρ. 2 παρ. 1 της αρ.33/2006 ΠΥΣ, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Εισηγητής : Δήμαρχος

-Παραχώρηση ακινήτου παιδικού σταθμού Κοπανού.Εισηγητής : Δήμαρχος

-Έγκριση ή μη μελέτης για το έργο ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΠΑΝΟΥ΄΄, (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 29/2018).Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΄΄ΑΡΑΠΙΤΣΑ΄΄ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη τρόπου εκτέλεσης των εντεταγμένων έργων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΔΡΑΣΗ: 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του έργου ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ΄΄.Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 426/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

-Έγκριση ή μη παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Naoussa City Branding) – Β’ ΦΑΣΗ».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Οικονομική Ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ποντιακά Νιάτα» Άνω Ζερβοχωρίου Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του «6ου Τουρνουά Μπάσκετ Αγίου Νικολάου» με τον Αθλητικό Σύλλογο «Ζαφειράκης Νάουσας».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Έγκριση ή μη δαπάνης διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης «Τα Ραδίκια Ανάποδα» στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή» στην Τ.Κ. Λευκαδίων.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων «Ροδακοινογνωσία» με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» στην Τ.Κ. Κοπανού.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Καθορισμός εισιτηρίου εισόδου για τη Θεατρική παράσταση στις 18 Ιουλίου στο Θερινό δημοτικό Θέατρο Νάουσας.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδιοργάνωσης του «6ου Τουρνουά Μπάσκετ Αγίου Νικολάου» με τον Αθλητικό Σύλλογο «Ζαφειράκης Νάουσας».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης «Τα Ραδίκια Ανάποδα» στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή» στην Τ.Κ. Λευκαδίων.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

- Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων «Ροδακοινογνωσία» με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» στην Τ.Κ. Κοπανού.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη μετακίνησης μαθητών και συνοδών στην αδελφοποιημένη πόλη του Ζγκόρτζελετς Πολωνίας από 21-27 Ιουλίου.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη πραγματοποίησης σεμιναρίων δημιουργικής γραφής.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

-Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής   παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ – ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»-Κ.Α.Ε. 02.30.7323.103.Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2016»Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

-Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας και την επιβολή προστίμων. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

- Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ¨ (ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2015)Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 2.438.817 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 2.438.817 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημερινά το...

 ΕΣΕΕ: Χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα  η κίνηση της αγοράς την Κυριακή 14 Ιουλίου

ΕΣΕΕ: Χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα η κίνηση της...

 Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε ειδική έρευνα για την...

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου...

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου...

Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας - Βιογραφικό

Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος καλλιτεχνικός διευθυντής...

Στο γραφείο του προέδρου  της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, κ....

Τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Πατρίδας Ημαθίας

Τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον...

Την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 στις 7:00 μ.μ. θα γίνει η υποδοχή...

Σε πολυκατοικία της οδού Αγ. Δημητρίου Βέροιας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, ηλικιωμένος ρακοσυλλέκτης

Σε πολυκατοικία της οδού Αγ. Δημητρίου Βέροιας βρέθηκε...

Τον ανακάλυψαν μετά την έντονη δυσοσμία στη γειτονιάΗ...

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας ο βουλευτής Τάσος...

- Συγχάρηκε το προσωπικό για την άρτια αντιμετώπιση...

Στον πολυχώρο της

Στον πολυχώρο της "Βέτλανς" για την καταγραφή...

Το σημείο καταγραφής των δηλώσεων ζημιάς από την...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς  διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, νωρίς το μεσημέρι, ο 60χρονος, συνταξιούχος  βεροιώτης, Απόστολος Χατζηλάμπρου. Το περιστατικό συνέβη στα Δικαστήρια της Βέροιας, όπου...

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημερινά το ΣΚΡΑΤΣ. Την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 8 έως και τις 14 Ιουλίου 2019, το ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε συνολικά 2.438.817 ευρώ.Μεταξύ των νικητών ήταν ένας τυχερός παίκτης από...