Τα  τελικά αποτελέσματα των εκλογικών κέντρων της Β΄Κυριακής σε Αλεξάνδρεια, Βέροια και Νάουσα

Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογικών κέντρων της Β΄Κυριακής σε Αλεξάνδρεια, Βέροια και Νάουσα

ΔΗ­ΜΟΣ 

Α­ΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΕΙ­ΑΣ

1ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 237

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 229

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 113

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 116


2ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 256

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 246

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 102

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 144


3ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 250

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 240

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 146


4ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 219

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 206

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 87

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 119


5ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 222

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 213

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 123

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 90


6ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 235

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 222

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 90

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 132


7ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 271

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 262

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 157

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 105


8ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 246

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 228

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 98

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 130


9ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 232

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 126


10ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 227

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 216

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 127

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 89


11ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 235

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 225

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 118

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 107


12ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 261

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 251

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 130

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 121


13ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 261

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 250

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 118

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 132


14ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 266

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 257

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 115

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 142


15ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 254

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 247

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 141


16ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 248

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 236

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 120


17ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 241

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 235

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 136

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 99


18ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 215

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 201

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 85


19ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 246

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 236

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 108

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 128


20ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 253

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 242

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 113

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 129


21ο (Καψόχωρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 214

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 236

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 113

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 123


22ο (Καψόχωρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 295

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 286

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 148

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 138


23ο (Νησέλι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 201

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 198

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 101

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 97


24ο (Νησέλι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 237

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 129

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 10825ο (Σχοινάς)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 255

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 246

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 138

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 108


26ο (Βρυσάκι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 206

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 197

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 103


27ο (Βρυσάκι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 208

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 195

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 86

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 109


28ο (Καμποχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 232

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 230

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 97

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 133


29ο (Καμποχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 280

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 276

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 120

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 156


30ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 272

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 264

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 147

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 117


31ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 307

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 302

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 159

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 143


32ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 281

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 275

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 155

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 120


33ο (Νεοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 213

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 0

Έ­γκυ­ρα 213

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 129

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 84


34ο (Νεοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 242

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 232

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 101

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 131


35ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 221

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 212

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 96


36ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 200

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 189

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 105

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 84


37ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 195

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 187

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 123

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64


38ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 184

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 174

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 90


39ο (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 122

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 114

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 52

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 62


40ο (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 198

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 187

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 80

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 107


41ο (Επισκοπή-Καλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 166

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 162

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 37

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 125


42ο (Καβάσιλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 189

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 184

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 75

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 109


43ο (Καβάσιλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 180

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 172

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 76

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 96


44ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 138

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 132

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 46

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 86


45ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 144

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 141

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 65

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76


46ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 135

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 129

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 51

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 78


47ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 144

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 0

Έ­γκυ­ρα 144

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 86

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 58


48ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 124

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 122

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 68

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54


49ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 165

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 158

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 99

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 59


50ο (Ξεχασμένη-

Ραψωμανίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 118

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 115

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 69

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 46


51ο (Π. Σκυλίτσι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 148

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 143

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 46

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 97


52ο (Π. Σκυλίτσι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 232

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 226

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 83

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 143


53ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 186

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 182

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 128

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54


54ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 234

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 233

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 67

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 166


55ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 217

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 212

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 74

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 138


56ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 252

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 244

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 120

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 124


57ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 267

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 257

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 133

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 124


58ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 257

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 253

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 143

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 110


59ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 236

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 132

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 104


60ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 234

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 225

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 100

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 125


61ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 220

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 208

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 102


62ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 234

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 232

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 124

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 108


63ο (Νεόκαστρο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 297

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 291

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 155

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 136


64ο (Νεόκαστρο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 232

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 227

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 96

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 131


65ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 247

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 239

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 95

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 144


66ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 252

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 248

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 135

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 113


67ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 244

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 240

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 156

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 84


68ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 236

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 232

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 153

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 79


69ο (Κυψέλη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 144

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 137

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 73

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64


70ο (Κυψέλη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 120

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 115

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 70

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 45


71ο (Προδρόμου)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 255

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 246

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 159

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 87


72ο (Προδρόμου)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 201

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 200

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 129

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 71


73ο (Ν. Πρόδρομος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 160

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 152

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 83

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 69


74ο (Προδρόμου-

Αγ. Τριάδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 185

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 183

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 86

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 97


75ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 191

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 173

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 75

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 98


76ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 242

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 224

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 118


77ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 193

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20

Έ­γκυ­ρα 173

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 69

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 104


78ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 176

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 168

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 83

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 85


79ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 207

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 192

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 85

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 107


80ο (Άραχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 93

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 89

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 48

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 41


81ο (Άραχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 137

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 130

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 54

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76


82ο (Κλειδί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 239

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 234

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 121

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 113


83ο (Κλειδί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 226

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 120


84ο (Κλειδί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 219

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 210

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 77

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 133


85ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 182

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 175

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 81


86ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 206

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 202

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 101

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 101


87ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 223

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 147

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76


88ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 202

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 188

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 121

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67


89ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 233

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 227

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 143


90ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 257

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 250

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 95

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 155


91ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 250

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 240

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 146


92ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 220

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 88

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 132


93ο (Πλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 157

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 151

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 87

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64


94ο (Πλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 154

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 148

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64


95ο (Πλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 140

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 137

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 68

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 69


96ο (Πρασινάδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 203

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 202

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 95

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 107


97ο (Πρασινάδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 175

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 170

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 57

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 113


98ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 214

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 210

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 154

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 56


99ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 222

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 219

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 142

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 77


100ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 221

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 215

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 151

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64


101ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 220

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 217

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 145

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 72
ΔΗΜΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

102 (Διαβατό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 204

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 193

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 130

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 63103 (Διαβατό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 196

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 192

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 125

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 67


104 (Διαβατό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 177

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 171

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 112

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 59


105 (Διαβατό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 178

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 175

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 125

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 50


106 (Κουλούρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 236

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 166

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 70


107 (Κουλούρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 254

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22

Έ­γκυ­ρα 232

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 140

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 92


108 (Λυκογιάννη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 138

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 132

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 83

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 49


109 (Λυκογιάννη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 211

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 196

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 132

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 64


110 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 202

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 193

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 103

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 90


111 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 242

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 134

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 108


112 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 163

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 156

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 93

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 63


113 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 187

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 177

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 97

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 80


114 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 223

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 218

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 107


115 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 172

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 170

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 74


116 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 187

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 184

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 105

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 79


117 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 172

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 169

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 103

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 66


118 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 200

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 190

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 106

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 84


119 (Μακροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 210

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 204

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 103

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 101


120 (Νικομήδεια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 111

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 103

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 58

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 45


121 (Νικομήδεια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 163

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 152

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 95

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 57


122 (Νικομήδεια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 178

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 173

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 99

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 74


123 (Βεργίνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 241

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 236

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 133

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 103


124 (Βεργίνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 268

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 264

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 110

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 154


125 (Βεργίνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 286

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 273

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 149

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 124


126 (Μετόχι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 97

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 89

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 51

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 38


127 (Παλατίτσια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 244

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 243

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 129

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 114


128 (Παλατίτσια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 204

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 199

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 121

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 78


129 (Συκιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 110

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 106

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 79

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 27


130 (Συκιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 127

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 123

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 99

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 24


131 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 211

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 200

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 118

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 82


132 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 227

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 221

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 132

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 89


133 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 207

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 197

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 119

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 78


134 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 232

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 224

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 138

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 86


135 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 199

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 187

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 105

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 82


136 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 222

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 214

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 124

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 90137 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 180

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 176

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 80


138 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 199

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 188

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 110

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 78139 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 194

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 187

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 114

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 73


140 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 223

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 210

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 141

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 69


141 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 192

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 183

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 112

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 71


142 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 194

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 186

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 124

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 62


143 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 216

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 204

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 119

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 85


144 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 197

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 190

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 109

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 81


145 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 191

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 178

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 110

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 68


146 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 184

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 167

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 108

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 59


147 (Μέσης)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 202

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 195

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 84


148 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 230

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 219

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 124

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 95


149 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 235

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 229

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 148

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 81


150 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 203

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 196

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 97

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 99


151 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 215

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 207

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 118

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 89


152 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 222

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 210

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 131

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 79


153 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 232

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 221

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 120

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 101


154 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 215

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 209

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 104

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 105


155 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 240

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 233

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 128

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 105


156 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 212

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 210

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 120

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 90


157 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 181

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 176

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 109

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 67


158 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 218

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 214

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 121

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 93


159 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 193

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 189

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 115

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 74


160 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 206

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 191

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 116

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 75


161 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 210

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 205

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 119

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 86


162 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 258

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 250

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 131

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 119


163 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 249

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 241

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 139

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 102


164 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 237

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 0

Έ­γκυ­ρα 237

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 129

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 108


165 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 214

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 113

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 101


166 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 250

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 245

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 142

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 103


167 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 238

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 227

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 132

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 95


168 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 240

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 229

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 139

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 90


169 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 215

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 206

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 141

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 65


170 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 240

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 233

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 144

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 89


171 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 223

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 212

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 118

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 94


172 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 240

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 234

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 138

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 96


173 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 202

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 191

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 116

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 75


174 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 218

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 124

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 94


175 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 231

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 216

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 132

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 84


176 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 239

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 226

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 141

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 85


177 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 212

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 196

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 107

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 89


178 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 221

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 213

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 119

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 94


179 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 206

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 198

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 123

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 75


180 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 184

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 176

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 120

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 56


181 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 188

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 178

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 110

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 68


182 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 188

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 180

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 108

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 72


183 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 206

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 199

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 119

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 80


184 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 191

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 182

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 110

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 72


185 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 177

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 171

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 109

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 62


186 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 179

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 171

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 124

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 47


187 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 171

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 162

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 93

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 69


188 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 179

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 171

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 103

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 68


189 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 189

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 179

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 101

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 78


190 (Βέροια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 167

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 158

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 89

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 69


191 (Λαζοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 86

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 81

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 54

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 27


192 (Ταγαροχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 100

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 96

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 54

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 42


193 (Αγ. Βαρβάρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 131

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 125

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 63

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 62


194 (Αγ. Βαρβάρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 147

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 144

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 92

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52


195 (Αγ. Βαρβάρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 137

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 136

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 95

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 41


196 (Άμμος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 102

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 100

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 48

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52


197 (Ασωμάτων)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 138

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 135

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 69

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 66


198 (Ασωμάτων)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 199

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 194

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 135

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 59


199 (Γεωργιανών)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 182

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 175

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 134

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 41


200 (Λευκόπετρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 46

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 42

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 26

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 16


201 (Καστανιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 91

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 89

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 69

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 20


202 (Μ. Σάντα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 73

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 70

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 51

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 19


203 (Κ. Βέρμιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 208

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 202

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 116

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 86


204 (Κ. Βέρμιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 183

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 179

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 83


205 (Κ. Βέρμιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 198

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 190

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 91

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 99


206 (Κ. Βέρμιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 171

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 163

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 84

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 79


207 (Κουμαριά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 223

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 222

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 135

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 87


208 (Ράχης)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 201

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 193

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 118

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 75


209 (Ράχης)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 181

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 176

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 105

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 71


210 (Τριποτάμου)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 152

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 143

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 86

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 57


211 (Τριποτάμου)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 155

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 146

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 102

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 44


212 (Τριποτάμου)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 163

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 158

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 87

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 71


213 (Αγ. Μαρίνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 231

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 225

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 130

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 95


214 (Αγ. Μαρίνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 250

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 246

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 137

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 109


215 (Αγ. Γεώργιος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 222

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 136

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 86


216 (Αγ. Γεώργιος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 211

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 208

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 143

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 65


217 (Αγ. Γεώργιος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 202

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 198

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 136

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 62


218 (Αγ. Γεώργιος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 166

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 164

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 99

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 65


219 (Πατρίδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 177

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 169

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 110

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 59


220 (Πατρίδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 171

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 166

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 117

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 49


221 (Πατρίδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 199

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 193

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 137

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 56


222 (Τρίλοφος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 191

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 181

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 116

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 65


223 (Τρίλοφος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 173

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 166

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 76

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 90


224 (Φυτειά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 217

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 212

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 136

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 76


225 (Φυτειά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 283

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 275

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 157

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 118


226 (Ριζώματα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 257

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 249

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 143

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 106


227 (Ριζώματα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 223

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 209

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 117

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 92


228 (Ριζώματα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 191

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 176

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 97

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 79


229 (Δάσκιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 108

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 102

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 52

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 50


230 (Δάσκιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 121

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 114

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 73

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 41


231 (Πολυδένδρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 157

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 156

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 36

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 120


232 (Πολυδένδρι-

Χαράδρα-Ελαφίνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 58

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1

Έ­γκυ­ρα 57

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 44

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 13


233 (Σφηκιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 157

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 141

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 76

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 65


234 (Σφηκιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 196

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 185

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 88

ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 97
ΔΗΜΟΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ

235 (Κοπανός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 297

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 292

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 129

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 163


236 (Κοπανός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 265

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 252

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 121

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 131


237 (Κοπανός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 251

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 240

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 92

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 148


238 (Κοπανός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 269

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 258

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 122

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 136


239 (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 227

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 219

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 172

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 47


240 (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 223

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 145

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 78


241 (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 217

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 210

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 122

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 88


242 (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 218

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 208

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 148

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 60


243 (Λευκάδια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 305

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 300

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 80

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 220


244 (Λευκάδια)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 276

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 269

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 83

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 186


245 (Μαρίνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 235

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 231

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 120

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 111


246 (Μαρίνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 180

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 177

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 107

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 70


247 (Μαρίνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 186

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 184

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 92

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 92


248 (Πολλών Νερών)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 104

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 0

Έ­γκυ­ρα 104

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 53

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 51


249 (Μονόσπιτα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 477

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 464

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 195

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 269


250 (Μονόσπιτα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 240

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 234

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 89

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 145


251 (Χαρίεσσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 263

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 255

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 193

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 62


252 (Χαρίεσσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 289

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 280

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 198

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 82


253 (Αγγελοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 257

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 252

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 128

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 124


254 (Αγγελοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 258

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 256

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 121

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 135


255 (Αγγελοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 239

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 117

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 122


256 (Αγγελοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 249

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 244

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 142

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 102


257 (Ζερβοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 206

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 202

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 99

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 103


258 (Ζερβοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 263

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 260

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 118

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 142


259 (Ζερβοχώρι-

Αρχάγγελος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 215

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 210

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 122

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 88


260 (Π. Ζερβοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 266

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 263

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 204

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 59


261 (Πολυπλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 462

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 453

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 265

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 188


262 (Πολυπλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 267

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 264

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 156

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 108


263 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 264

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 259

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 139

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 120


264 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 268

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 258

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 117

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 141


265 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 253

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 246

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 113

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 133


266 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 232

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 215

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 120

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 95


267 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 208

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 196

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 102

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 94


268 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 230

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 21

Έ­γκυ­ρα 209

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 113

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 96


269 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 241

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 227

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 124

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 103


270 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 245

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 234

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 96

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 138


271 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 258

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 248

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 101

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 147


272 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 220

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 209

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 88

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 121


273 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 263

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 253

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 120

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 133


274 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 270

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 255

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 139

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 116


275 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 252

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 238

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 121

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 117


276 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 268

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 259

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 123

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 136


277 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 270

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 264

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 143

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 121


278 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 294

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 278

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 150

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 128


279 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 270

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 263

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 140

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 123


280 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 260

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 254

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 117

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 137


281 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 280

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 265

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 135

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 130


282 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 258

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 248

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 112

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 136


283 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 253

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 246

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 124

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 122


284 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 298

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 285

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 137

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 148


285 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 251

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 244

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 114

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 130


286 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 243

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 232

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 93

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 139


287 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 224

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 214

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 104

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 110


288 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 260

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 248

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 138

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 110


289 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 254

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 246

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 106

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 140


290 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 246

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 237

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 118

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 119


291 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 250

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 236

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 95

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 141


292 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 254

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 245

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 138

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 107293 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 241

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 231

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 107

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 124


294 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 254

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 245

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 133

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 112


295 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 261

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 249

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 112

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 137


296 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 229

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 220

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 98

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 122


297 (Νάουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 250

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 237

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 110

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 127


298 (Αρκοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 149

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 143

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 69

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 74


299 (Αρκοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 190

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4

Έ­γκυ­ρα 186

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 90

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 96


300 (Γιαννακοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 143

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 140

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 91

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 49


301 (Γιαννακοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 163

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 156

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 91

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 65


302 (Ροδοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 156

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 150

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 83

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 67


303 (Ροδοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 161

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 2

Έ­γκυ­ρα 159

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 93

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 66


304 (Στενήμαχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 250

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 243

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 152

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 91


305 (Στενήμαχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 220

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5

Έ­γκυ­ρα 215

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 110

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 105

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κορωνοϊός: 93 νέα κρούσματα στην Ημαθία την Τρίτη (28/9)

Κορωνοϊός: 93 νέα κρούσματα στην Ημαθία την Τρίτη (28/9)

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου...

Σε καθαρισμό των δημοτικών αλσών για πυροπροστασία προχωρά ο Δήμος Βέροιας (Εικόνες)

Σε καθαρισμό των δημοτικών αλσών για πυροπροστασία...

Στις παρεμβάσεις που εντάσσονται στον ετήσιο...

Επεκτείνεται η διακοπή νερού στη Βέροια την Τετάρτη (29/9/21)

Επεκτείνεται η διακοπή νερού στη Βέροια την Τετάρτη...

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας...

Εξυχνίαση κλοπής - Δικογραφία για την υποκλοπή κωδικών τραπεζικού λογαριασμού και αφαίρεση 2000 ευρώ που είχε γίνει τον Ιούλιο

Εξυχνίαση κλοπής - Δικογραφία για την υποκλοπή κωδικών...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε ...

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ *του Αναστάσιου Βασιάδη

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ...

 Ενώ το τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού...

Επιστολή της ΕΛΜΕ Ημαθίας προς τους γονείς για τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα του Υπουργείου Παιδείας

Επιστολή της ΕΛΜΕ Ημαθίας προς τους γονείς για τα...

Αγαπητοί γονείς, απευθυνόμαστε σε εσάς, για να...

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Δευτέρας (27/9/2021) στην Ημαθία

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Δευτέρας (27/9/2021) στην...

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας...

Συχνές διακοπές νερού για ένα μήνα στη Βέροια λόγω τελικών συνδέσεων - Ποιες περιοχές αφορούν

Συχνές διακοπές νερού για ένα μήνα στη Βέροια λόγω...

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας...

ΑΚΟΥ 99.6FM
ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.040, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των...

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού που ιστορικά πραγματοποιήθηκε δύο φορές.Σύμφωνα με την παράδοση ρο 326 η μητέρα του αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ελένη, πήγε...

Στην υπογραφή της σύμβασης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» προχώρησαν την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021, παρουσία του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, ο ...

Βγήκε και επίσημα η απόφαση για την λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Στην απόφαση που μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω, αναφέρεται τι προβλέπεται για μάσκες, self test για μαθητές και...