Οι θέσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για κρίσιμα ζητήματα της Αγοράς και της Οικονομίας

Οι θέσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για κρίσιμα ζητήματα της Αγοράς και της Οικονομίας

Η ΕΣΕΕ ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και εκπρόσωπος της μικρής και μεσαίας εμπορικής επιχείρησης παρεμβαίνει με έναν συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο στη δημόσια συζήτηση. Στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασής της ενημερώνει τα πολιτικά κόμματα και τους Έλληνες εκλογείς για τις θέσεις της γύρω από κρίσιμα ζητήματα της αγοράς και της οικονομίας, ελπίζοντας να συμβάλει σε έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο. Οι θέσεις συμπυκνώνονται σε τέσσερις άξονες: Αγορά, Φορολογία, Ανάπτυξη – Ρευστότητα-Τράπεζες, Εργασιακά-Ασφαλιστικό:

Αγορά

 Κατάργηση του θεσμού των ενδιάμεσων εαρινών (Μαΐου) και χειμερινών (Νοεμβρίου) εκπτώσεων καθώς αποτελεί μια αναχρονιστική πρακτική που έχει ουσιαστικά απορρίψει η ίδια η εμπορική αγορά.

 Καταπολέμηση του Παρεμπορίου και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με καίρια ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παρεμπορίου – ΣΥΚΕΑΠ, αλλά και τη διενέργεια περισσότερων και στοχευμένων ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος – ΣΔΟΕ. Για την επίτευξη ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων σε αυτόν τον τομέα κρίνεται απαραίτητη η στενότερη συνεργασία όλων των παραπάνω φορέων με την ΕΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

 Επιτάχυνση των διαδικασιών για την έγκαιρη, πλήρη και ομαλή λειτουργία των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (ΑΚΕ) στους κατά τόπους δήμους με κύριο επωφελούμενο τον ίδιο των καταναλωτή.

 Επέκταση του χρόνου προστασίας της επαγγελματικής στέγης από την 3ετία στην 5ετία για τον επιχειρηματία μισθωτή. Ανάπτυξη και επενδύσεις μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας χωρίς τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη επιχειρηματική ασφάλεια θέσης δεν γίνεται.

 Ένας ενιαίος φορέας αρμόδιος για την διαπίστωση και είσπραξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επαναφορά της ρύθμισης του άρθρου 45 του σχεδίου νόμου που οδήγησε στην ψήφιση του ν. 4481/2017 περί συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και τους φορείς της αγοράς (το άρθρο πέρασε σε όλες τις ψηφοφορίες των Επιτροπών και της Βουλής και διεγράφη κατά την ψήφιση στην ολομέλεια χωρίς προειδοποίηση και χωρίς πειστικό λόγο).

Φορολογία

 Επαναφορά της ισχύος του αφορολόγητου ορίου και για τους ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες και διασύνδεσή του με την πραγματοποίηση αγορών μέσω πλαστικού χρήματος/ηλεκτρονικές αποδείξεις, μέτρο που ισχύει μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους.

 Θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας για μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες, αγρότες και εισοδηματίες – κοινή φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές, με ταυτόχρονη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή που σήμερα ανέρχεται στο 22%.

 Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιβάλλεται η σταδιακή μείωση, έως την πλήρη εξάλειψή του σε περίοδο διετίας.

 Μείωση των υφιστάμενων συντελεστών της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ή εναλλακτικά εφαρμογή της για συνολικά ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000€ από 12.000€ που είναι σήμερα.

 Εξορθολογισμός της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, μέσω της θέσπισης κοινού φορολογικού συντελεστή στο 20%, από τον υφιστάμενο 29% επί των καθαρών κερδών, ενώ σε περίπτωση διανομή τους να επιβάλλεται περαιτέρω επιβάρυνση της τάξεως του 5% (φόρος μερισμάτων), από 10% που ισχύει σήμερα.

 Ενιαίος συντελεστής προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος επόμενου έτους στο 50% για όλες τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

 Κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και αντικατάστασή τους από σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής διασταύρωσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων (περιουσιολόγιο).

 Εφαρμογή του «ειδικού επιχειρηματικού τραπεζικού» λογαριασμού, ο οποίος θα αποτελεί τον κύριο τροφοδότη της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο/Ασφαλιστικά ταμεία & προμηθευτές) και θα τυγχάνει του ίδιου προστατευτικού πλαισίου με τον αντίστοιχο των φυσικών προσώπων. Στο πρόσφατο νομοσχέδιο ρύθμισης οφειλών σε έως και 120 δόσεις στο Δημόσιο, προβλέπεται ο "προοδευτικά αποδεσμευόμενος λογαριασμός", με την περίοδο όμως ισχύος του να παραμένει αδιευκρίνιστη.

 Διεύρυνση του αριθμού των δόσεων για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλών προς στην Εφορία σε έως και 120 δόσεις (καταληκτική ημερομηνία 30/9/2019). Η υφιστάμενη πρόβλεψη των 24 μηνιαίων δόσεων για οφειλές από τακτική αιτία κρίνεται ως ιδιαίτερα ανεπαρκής και δε καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς.

 Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για συνεπείς ασφαλιστικά και ενήμερες φορολογικά επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, όσον αφορά επενδύσεις παγίων και προσλήψεις μισθωτών πλήρους απασχόλησης.

 Μείωση του ΕΝΦΙΑ και απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα.

 Απλούστευση του υφιστάμενου συστήματος ΦΠΑ, με έμφαση στη μείωση των συντελεστών 24% και 13% στα επίπεδα του 20%-22% και 11% αντίστοιχα.

 Αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις από τις 10.000 € ετήσιο τζίρο στα 20.000 €.

 Επαναφορά της έκπτωσης 30% στους συντελεστές ΦΠΑ σε όλα τα νησιά.

Ανάπτυξη – Ρευστότητα-Τράπεζες

 Επανέναρξη της χρηματοδότησης της οικονομίας και των ΜμΕ, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού επιχειρείν, από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά.

 Μείωση του κόστους χρηματοδότησης (επιτοκίων χορηγήσεων) σε λογικά επίπεδα, καθώς σε σύγκριση με άλλες χώρες ευρωπαϊκές χώρες το εγχώριο επιχειρείν καλείται να καταβάλει δυο και τρεις φορές υψηλότερο τίμημα.

 Πλήρης αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, εγχώριας προέλευσης αλλά και των ευρωπαϊκών και ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιχειρηματιών από τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης πχ Αναπτυξιακή τράπεζα.

 Τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ΜμΕ με τη χρήση κινήτρων. Στο πλαίσιο αυτό, θετικά μπορεί να λειτουργήσει η διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στις ήδη ασκούσες εξαγωγική δραστηριότητα επιχειρήσεις (π.χ. επιστροφή ΦΠΑ).

 Εφαρμογή κοινής τιμολογιακής πολιτικής των τραπεζών μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜμΕ, προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ισότιμης μεταχείρισης.

 Εξορθολογισμός/μείωση των ήδη εφαρμοζόμενων προμηθειών σε πληθώρα τραπεζικών εργασιών, καθώς οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να επωμιστούν διαχρονικά ένα δυσανάλογα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.

 Οι τραπεζικές χρεώσεις θα πρέπει να μειώνονται περαιτέρω, όταν καταγράφεται αύξηση των καταγεγραμμένων, μέσω POS, πωλήσεων/τζίρων (χρεωστικές, πιστωτικές κάρτες)

Εργασιακά-Ασφαλιστικό

 Επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού της εργασίας στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων και στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 Περιορισμός της υποχρεωτικότητας της διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις με μεγαλύτερη έμφαση στη διαπραγμάτευση και στην μεσολάβηση.

 Εξορθολογισμός/ μείωση των αδικαιολόγητα υψηλών ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών (μη μισθολογικού κόστους), οι οποίες ανέρχονται σήμερα στο 25,06% επί των μεικτών αποδοχών των μισθωτών απασχολουμένων.  Κατάργηση του άρθρου 48 ν. 4611/2019 για εισαγωγή βάσιμου λόγου απόλυσης διότι προκαλεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να λύσει, έρχεται σε αντίθεση με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, λειτουργεί ως αντικίνητρο πρόσληψης, επιβάλλει ασύμμετρες υποχρεώσεις στους εργοδότες και οδηγεί σε ακόμη περισσότερες δικαστικές διενέξεις, επιπλέον των ήδη υφιστάμενων.  Διευθέτηση της υποχρεωτικής και εκ των προτέρων καταχώρησης της ετήσιας άδειας στο ΕΡΓΑΝΗ έως και μία ώρα μετά την έναρξή της, καθώς διογκώνει το γραφειοκρατικό βάρος για τις ΜμΕ χωρίς να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

 Κατάργηση της απεριόριστης ευθύνης του εργοδότη απέναντι στους εργαζόμενους του εργολάβου στις συμβάσεις έργου.  Διαγραφή των οφειλών υπέρ κλάδου υγείας στην περίπτωση που φορέας δεν παρείχε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.  Μείωση του συντελεστή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ κλάδου υγείας από τον υφιστάμενο 6,95%.  Επιβράβευση επιτέλους των συνεπών ασφαλισμένων, οι οποίοι, με κόπο, ανταποκρίνονται όλα αυτά τα χρόνια στις υποχρεώσεις τους. Ένα σύστημα μείωσης των εργοδοτικών ή/και των ατομικών εισφορών χωρίς απώλειες θα επιβράβευε όσους στήριξαν αυτούς τους δύσκολους καιρούς και κράτησαν ζωντανό το ασφαλιστικό σύστημα.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πως διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί από τον Ιανουάριο (πίνακας)

Πως διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί από τον Ιανουάριο...

Αυξήσεις* στις καθαρές τους αποδοχές αναμένεται να...

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Πράσινο φως» για το ταξίδι ζωής στη Βοστώνη - Συγκεντρώθηκαν 2.500.000 ευρώ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Πράσινο φως» για το ταξίδι ζωής...

«Μόλις ενημερώθηκα από τον υπουργό ότι τελείωσαν τα...

Έρχονται έλεγχοι για οφειλέτες   σε εφορία, ταμεία και δήμους

Έρχονται έλεγχοι για οφειλέτες σε εφορία, ταμεία και...

Σχέδιο «Τειρεσίας» σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και...

Το νέο Κτίριο Υπηρεσιών της Περιφέρειας εγκαινίασαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Απ. Τζιτζικώστας

Το νέο Κτίριο Υπηρεσιών της Περιφέρειας εγκαινίασαν ο...

Τα εγκαίνια του νέου Κτιρίου Υπηρεσιών της...

Αντικαπνιστικός νόμος: Προσφεύγουν στο ΣτΕ οι καταστηματάρχες

Αντικαπνιστικός νόμος: Προσφεύγουν στο ΣτΕ οι...

Λίγες ημέρες μετά την υιοθέτηση του αντικαπνιστικού...

Ικανοποιείται το αίτημα της ΚΕΔΕ: Οι Δήμοι θα αντλούν στοιχεία πολιτών από την ΑΑΔΕ

Ικανοποιείται το αίτημα της ΚΕΔΕ: Οι Δήμοι θα αντλούν...

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κινείται στην...

Η πελώρια ελληνική σημαία στις Οινούσσες που φαίνεται από τη Χίο

Η πελώρια ελληνική σημαία στις Οινούσσες που φαίνεται...

Περισσότερες από 55 ημέρες εργασίας χρειάστηκαν οι...

"Ανάσα" για χιλιάδες επιχειρήσεις - Μειώνεται η...

Μείωση κατά 5% της προκαταβολής φόρου που βεβαιώθηκε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις. Το πρωί της Τρίτης (27/8) αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.Οι υποψήφιοι...

 Ένα μήνυμα προς όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως στην κυβέρνηση έδωσε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όπως χαρακτήρισε το μέγα πλήθος ο Μίκης Θεοδωράκης, στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία. Κόσμος...

Αυξήσεις* στις καθαρές τους αποδοχές αναμένεται να δουν από το νέο έτος εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι.Οι αυξήσεις θα προκύψουν από τη νέα μορφή της φορολογικής κλίμακας που θα επηρεάσει τον φόρο...

«Μόλις ενημερώθηκα από τον υπουργό ότι τελείωσαν τα διαδικαστικά για την μετάβαση του παιδιού στη Βοστώνη, όλα πήγαν καλά» είπε, έπειτα από συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, ο πατέρας του 18 μηνών αγοριού, που...