Οι θέσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για κρίσιμα ζητήματα της Αγοράς και της Οικονομίας

Οι θέσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για κρίσιμα ζητήματα της Αγοράς και της Οικονομίας

Η ΕΣΕΕ ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και εκπρόσωπος της μικρής και μεσαίας εμπορικής επιχείρησης παρεμβαίνει με έναν συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο στη δημόσια συζήτηση. Στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασής της ενημερώνει τα πολιτικά κόμματα και τους Έλληνες εκλογείς για τις θέσεις της γύρω από κρίσιμα ζητήματα της αγοράς και της οικονομίας, ελπίζοντας να συμβάλει σε έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο. Οι θέσεις συμπυκνώνονται σε τέσσερις άξονες: Αγορά, Φορολογία, Ανάπτυξη – Ρευστότητα-Τράπεζες, Εργασιακά-Ασφαλιστικό:

Αγορά

 Κατάργηση του θεσμού των ενδιάμεσων εαρινών (Μαΐου) και χειμερινών (Νοεμβρίου) εκπτώσεων καθώς αποτελεί μια αναχρονιστική πρακτική που έχει ουσιαστικά απορρίψει η ίδια η εμπορική αγορά.

 Καταπολέμηση του Παρεμπορίου και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με καίρια ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παρεμπορίου – ΣΥΚΕΑΠ, αλλά και τη διενέργεια περισσότερων και στοχευμένων ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος – ΣΔΟΕ. Για την επίτευξη ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων σε αυτόν τον τομέα κρίνεται απαραίτητη η στενότερη συνεργασία όλων των παραπάνω φορέων με την ΕΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

 Επιτάχυνση των διαδικασιών για την έγκαιρη, πλήρη και ομαλή λειτουργία των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (ΑΚΕ) στους κατά τόπους δήμους με κύριο επωφελούμενο τον ίδιο των καταναλωτή.

 Επέκταση του χρόνου προστασίας της επαγγελματικής στέγης από την 3ετία στην 5ετία για τον επιχειρηματία μισθωτή. Ανάπτυξη και επενδύσεις μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας χωρίς τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη επιχειρηματική ασφάλεια θέσης δεν γίνεται.

 Ένας ενιαίος φορέας αρμόδιος για την διαπίστωση και είσπραξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επαναφορά της ρύθμισης του άρθρου 45 του σχεδίου νόμου που οδήγησε στην ψήφιση του ν. 4481/2017 περί συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και τους φορείς της αγοράς (το άρθρο πέρασε σε όλες τις ψηφοφορίες των Επιτροπών και της Βουλής και διεγράφη κατά την ψήφιση στην ολομέλεια χωρίς προειδοποίηση και χωρίς πειστικό λόγο).

Φορολογία

 Επαναφορά της ισχύος του αφορολόγητου ορίου και για τους ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες και διασύνδεσή του με την πραγματοποίηση αγορών μέσω πλαστικού χρήματος/ηλεκτρονικές αποδείξεις, μέτρο που ισχύει μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους.

 Θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας για μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες, αγρότες και εισοδηματίες – κοινή φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές, με ταυτόχρονη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή που σήμερα ανέρχεται στο 22%.

 Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιβάλλεται η σταδιακή μείωση, έως την πλήρη εξάλειψή του σε περίοδο διετίας.

 Μείωση των υφιστάμενων συντελεστών της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ή εναλλακτικά εφαρμογή της για συνολικά ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000€ από 12.000€ που είναι σήμερα.

 Εξορθολογισμός της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, μέσω της θέσπισης κοινού φορολογικού συντελεστή στο 20%, από τον υφιστάμενο 29% επί των καθαρών κερδών, ενώ σε περίπτωση διανομή τους να επιβάλλεται περαιτέρω επιβάρυνση της τάξεως του 5% (φόρος μερισμάτων), από 10% που ισχύει σήμερα.

 Ενιαίος συντελεστής προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος επόμενου έτους στο 50% για όλες τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

 Κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και αντικατάστασή τους από σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής διασταύρωσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων (περιουσιολόγιο).

 Εφαρμογή του «ειδικού επιχειρηματικού τραπεζικού» λογαριασμού, ο οποίος θα αποτελεί τον κύριο τροφοδότη της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο/Ασφαλιστικά ταμεία & προμηθευτές) και θα τυγχάνει του ίδιου προστατευτικού πλαισίου με τον αντίστοιχο των φυσικών προσώπων. Στο πρόσφατο νομοσχέδιο ρύθμισης οφειλών σε έως και 120 δόσεις στο Δημόσιο, προβλέπεται ο "προοδευτικά αποδεσμευόμενος λογαριασμός", με την περίοδο όμως ισχύος του να παραμένει αδιευκρίνιστη.

 Διεύρυνση του αριθμού των δόσεων για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλών προς στην Εφορία σε έως και 120 δόσεις (καταληκτική ημερομηνία 30/9/2019). Η υφιστάμενη πρόβλεψη των 24 μηνιαίων δόσεων για οφειλές από τακτική αιτία κρίνεται ως ιδιαίτερα ανεπαρκής και δε καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς.

 Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για συνεπείς ασφαλιστικά και ενήμερες φορολογικά επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, όσον αφορά επενδύσεις παγίων και προσλήψεις μισθωτών πλήρους απασχόλησης.

 Μείωση του ΕΝΦΙΑ και απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα.

 Απλούστευση του υφιστάμενου συστήματος ΦΠΑ, με έμφαση στη μείωση των συντελεστών 24% και 13% στα επίπεδα του 20%-22% και 11% αντίστοιχα.

 Αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις από τις 10.000 € ετήσιο τζίρο στα 20.000 €.

 Επαναφορά της έκπτωσης 30% στους συντελεστές ΦΠΑ σε όλα τα νησιά.

Ανάπτυξη – Ρευστότητα-Τράπεζες

 Επανέναρξη της χρηματοδότησης της οικονομίας και των ΜμΕ, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού επιχειρείν, από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά.

 Μείωση του κόστους χρηματοδότησης (επιτοκίων χορηγήσεων) σε λογικά επίπεδα, καθώς σε σύγκριση με άλλες χώρες ευρωπαϊκές χώρες το εγχώριο επιχειρείν καλείται να καταβάλει δυο και τρεις φορές υψηλότερο τίμημα.

 Πλήρης αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, εγχώριας προέλευσης αλλά και των ευρωπαϊκών και ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιχειρηματιών από τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης πχ Αναπτυξιακή τράπεζα.

 Τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ΜμΕ με τη χρήση κινήτρων. Στο πλαίσιο αυτό, θετικά μπορεί να λειτουργήσει η διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στις ήδη ασκούσες εξαγωγική δραστηριότητα επιχειρήσεις (π.χ. επιστροφή ΦΠΑ).

 Εφαρμογή κοινής τιμολογιακής πολιτικής των τραπεζών μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜμΕ, προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ισότιμης μεταχείρισης.

 Εξορθολογισμός/μείωση των ήδη εφαρμοζόμενων προμηθειών σε πληθώρα τραπεζικών εργασιών, καθώς οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να επωμιστούν διαχρονικά ένα δυσανάλογα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.

 Οι τραπεζικές χρεώσεις θα πρέπει να μειώνονται περαιτέρω, όταν καταγράφεται αύξηση των καταγεγραμμένων, μέσω POS, πωλήσεων/τζίρων (χρεωστικές, πιστωτικές κάρτες)

Εργασιακά-Ασφαλιστικό

 Επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού της εργασίας στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων και στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 Περιορισμός της υποχρεωτικότητας της διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις με μεγαλύτερη έμφαση στη διαπραγμάτευση και στην μεσολάβηση.

 Εξορθολογισμός/ μείωση των αδικαιολόγητα υψηλών ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών (μη μισθολογικού κόστους), οι οποίες ανέρχονται σήμερα στο 25,06% επί των μεικτών αποδοχών των μισθωτών απασχολουμένων.  Κατάργηση του άρθρου 48 ν. 4611/2019 για εισαγωγή βάσιμου λόγου απόλυσης διότι προκαλεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να λύσει, έρχεται σε αντίθεση με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, λειτουργεί ως αντικίνητρο πρόσληψης, επιβάλλει ασύμμετρες υποχρεώσεις στους εργοδότες και οδηγεί σε ακόμη περισσότερες δικαστικές διενέξεις, επιπλέον των ήδη υφιστάμενων.  Διευθέτηση της υποχρεωτικής και εκ των προτέρων καταχώρησης της ετήσιας άδειας στο ΕΡΓΑΝΗ έως και μία ώρα μετά την έναρξή της, καθώς διογκώνει το γραφειοκρατικό βάρος για τις ΜμΕ χωρίς να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

 Κατάργηση της απεριόριστης ευθύνης του εργοδότη απέναντι στους εργαζόμενους του εργολάβου στις συμβάσεις έργου.  Διαγραφή των οφειλών υπέρ κλάδου υγείας στην περίπτωση που φορέας δεν παρείχε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.  Μείωση του συντελεστή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ κλάδου υγείας από τον υφιστάμενο 6,95%.  Επιβράβευση επιτέλους των συνεπών ασφαλισμένων, οι οποίοι, με κόπο, ανταποκρίνονται όλα αυτά τα χρόνια στις υποχρεώσεις τους. Ένα σύστημα μείωσης των εργοδοτικών ή/και των ατομικών εισφορών χωρίς απώλειες θα επιβράβευε όσους στήριξαν αυτούς τους δύσκολους καιρούς και κράτησαν ζωντανό το ασφαλιστικό σύστημα.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Προφυλακίστηκε ο ηθοποιός – Δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα

Πέτρος Φιλιππίδης: Προφυλακίστηκε ο ηθοποιός – Δεν...

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε  πριν λίγο ο ηθοποιός...

Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα με αυστηρότερες ποινές για γενετήσια και περιβαλλοντικά εγκλήματα

Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα με αυστηρότερες...

Συνεδρίασε χθες, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία...

Εξοικονομώ - Αυτονομώ: Δικαιούχοι και όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, πότε ξεκινάει

Εξοικονομώ - Αυτονομώ: Δικαιούχοι και όσοι έχουν πολύ...

Με εννέα αλλαγές και μία τροπολογία ανακοινώνεται...

Μητσοτάκης: Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό εκπαιδευτικών

Μητσοτάκης: Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό...

Στο βήμα της ολομέλειας της Βουλής βρίσκεται ο...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Συνάντηση με τον υφ. Εσωτερικών Θοδωρο Λιβάνιο, για το 2% του ΕΔΟΕΑΠ, το Μητρώο Τύπου και τη διακίνηση των εντύπων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ...

Περιμένοντας τις επόμενες ώρες την έγκριση των...

 Δια ζώσης τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια τον Οκτώβριο - Τι είπε ο Υφ. Παιδείας για ανεμβολίαστους και ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Δια ζώσης τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια τον Οκτώβριο -...

Στην πρωινή εκπομπή του Mega μίλησε ο υφυπουργός...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αύξηση κατώτατου μισθού κατά 2%

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αύξηση κατώτατου μισθού κατά 2%

Για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% μίλησε ο...

Κικίλιας για εμβόλιο κορονοϊού: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους 12 – 15 ετών

Κικίλιας για εμβόλιο κορονοϊού: Πότε ανοίγει η...

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε όλους τους νέους που θα εμβολιάζονται, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ενθάρρυνσης των εμβολιασμένων.Η στρατηγική ενθάρρυνσης εμβολιασμένων θα...

@@ads-307@@Για την υπόθεση του ιερέα που απασχολεί την επικαιρότητα, από το πρωί,  μετά την επίθεση με βιτριόλι σε μητροπολίτες την ώρα που δικαζόταν στο συνοδικό δικαστήριο μίλησε ο μητροπολίτης Βεροίας κ...

Από την Δευτέρα του Πάσχα καταργούνται οι απαγορεύσεις στις διαδημοτικές μετακινήσεις αφού η 3η Μαΐου είναι και επίσημα η ημερομηνία που ανοίγει η εστίαση.Υπενθυμίζεται ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις...

Χωρίς SMS στο 13033 θα απολαμβάνουν τον καφέ ή το φαγητό τους από τις 3 Μαΐου οι πολίτες όλης της χώρας, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.@@ads-307@@Για το άνοιγμα της εστίασης στις 3 Μαΐου και του...