Ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Βέροιας κ. Ιωάννης Σαφαρίκας απαντάει στις ερωτήσεις των μαθητών της Α’ Λυκείου

Ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Βέροιας κ. Ιωάννης Σαφαρίκας απαντάει στις ερωτήσεις των μαθητών της Α’ Λυκείου

Ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Βέροιας κ. Ιωάννης Σαφαρίκας απαντάει στις ερωτήσεις των μαθητών της Α’ Λυκείου σχετικά με το νέο Λύκειο. 

Πώς αξιολογείτε προσωπικά το νέο σύστημα για το Γενικό Λύκειο; Θεωρείτε ότι θα αποδειχθεί καλύτερο από αυτό που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα;

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε κάτι μόνο από τον αρχικό του σχεδιασμό , πριν τεθεί σε λειτουργία και εφαρμοστεί ώστε να δοκιμαστεί in vivo. Από την εμπειρία μου ωστόσο και από όσα σχετικά μελέτησα θεωρώ ότι με το νέο σύστημα θα έχουμε «φιλτράρισμα» μαθητών από το γυμνάσιο στο λύκειο. Οι μαθητές θα καταλήγουν στο γενικό λύκειο πιο συνειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό καθώς με τη στροφή και ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης που αναμένεται ίσως πετύχουμε καλύτερη διασύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνίας. 

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι μεγαλύτερες καινοτομίες, αλλαγές που εισάγει;

Αν και έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν, θα έλεγα ότι το σημαντικότερο κομμάτι είναι ότι γίνεται προσπάθεια η πορεία και η μετεξέλιξη του μαθητή να μην κρίνεται μονάχα από τις εξετάσεις της λυκείου αλλά η αξιολόγηση να εμφανίζεται ως μία διαδικασία διαχρονική και –σχετικά- εξατομικευμένη.

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για έναν μέσο μαθητή;

Στη γ’ λυκείου παρατηρείται μια εξειδίκευση που μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή που έχει θέληση και στοχοθεσία. Ένα αξιόλογο σχολείο με διαρκή ενημέρωση και ρεαλιστικό προγραμματισμό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μέσου μαθητή και να τον οδηγήσει με σιγουριά στις εξετάσεις με τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα και την πλήρη αξιοποίηση του. Άλλωστε αν μιλάμε για καθολικές γνώσεις και γενική κουλτούρα προφανώς δεν περιμένουμε να εξαντληθεί ο όρος στη γ’λυκείου , σε ένα εξετασιοκεντρικό σύστημα. Πρόκειται για στάση ζωής, δια βίου παιδεία που αφορμάται αλλά ξεπερνά το σχολείο.

Σε πόσα και σε ποια μαθήματα θα εξετάζονται οι μαθητές κάθε Ιούνιο και στις τρεις τάξεις του Λυκείου;

Οι μαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου θα εξετάζονται με ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της σχολικής χρονιάς, εκτός από τα επιλεγόμενα, όπως η Φυσική Αγωγή και η Ερευνητική Εργασία. Στη Γ’ Λυκείου οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τα μαθήματα των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τα τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού. Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων περιορίζεται δραστικά και ιδιαίτερα στη Γ’ τάξη του Λυκείου. Αυτό θα επιτρέψει και την καλύτερη και σε βάθος φυσικά προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πώς θα υπολογίζεται η τελική βαθμολογία για τις πανελλαδικές εξετάσεις;

Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θα υπολογίζεται μόνο ο προφορικός και γραπτός βαθμός των υπό εξέταση μαθημάτων - όπως ίσχυε μέχρι σήμερα- αλλά θα προσμετράται και ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης (ΒΠΑ), δηλαδή ο γενικός βαθμός όλων των τάξεων του Λυκείου. Για τον υπολογισμό του θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί ο κάθε γενικός βαθμός με τους συντελεστές 0,5 - 0,7- 0,9 αντίστοιχα για κάθε μια από τις τρεις τάξεις. Στη συνέχεια θα αθροίζονται και θα διαιρούνται διά του τρία. Στην περίπτωση που ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον μέσο όρο των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, τότε θα ενεργοποιείται ο «διορθωτικός συντελεστής».

Ποιος ο ρόλος της τράπεζας θεμάτων;

Σε όλες τις χώρες εφαρμόζεται διπλό σύστημα καθορισμού ερωτήσεων. Δηλαδή ερωτήσεων που επιλέγονται ηλεκτρονικά και καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης. Είναι ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, οι οποίες καθορίζουν πρότυπα για αντίστοιχες ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό, χωρίς όμως να ακυρώνουν την πρωτοτυπία. Οι ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων θα μπορούν να αξιολογούνται και ηλεκτρονικά, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας και δημιουργώντας αίσθημα αξιοπιστίας ως προς την αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης.   

Ποιος θα επιλέγει τα εξεταζόμενα θέματα και ποιος θα τα διορθώνει;

Τα θέματα θα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και θα επιλέγονται σε ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και σε ποσοστό 50% από τον διδάσκοντα καθηγητή. Τη διόρθωση των γραπτών αναλαμβάνει ο ίδιος ο καθηγητής τους ενώ τη βαθμολόγηση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων αναλαμβάνουν επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί - βαθμολογητές στο πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

Πώς θα υπολογίζεται ο μέσος όρος του απολυτηρίου;

Ο βαθμός του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου προκύπτει από τον μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας του μαθητή και στις τρεις τάξεις του.

Η μέθοδος του συμψηφισμού των βαθμών για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ έχει δοκιμαστεί ξανά, όπως και το σύστημα των πεδίων - τι το διαφορετικό θα προσφέρουν τώρα;

Εκ πρώτης όψεως το σύστημα δεν παρουσιάζει κάποια καινοτομία σε σχέση με τα εκπαιδευτικά συστήματα που ίσχυαν ως σήμερα. Το νέο σχέδιο συνυπολογίζει και τον βαθμό της Α’ Λυκείου και με το παρόν σύστημα ο μαθητής προάγεται και απολύεται εξεταζόμενος μέσα στο σχολείο του. Τα γραπτά τους θα αξιολογούνται από τον οικείο εκπαιδευτικό όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα.

Οι νέες Πανελλαδικές πώς θα γίνεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξάγονται αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Ως τη 10η Οκτωβρίου του σχολικού έτους θα πρέπει να επιλέξουν μέχρι δύο επιστημονικά πεδία, στα οποία θα εντάσσονται και οι αντίστοιχες σχολές, στο μηχανογραφικό δελτίο.

Τα επιστημονικά πεδία (ΕΠ) από τα οποία θα επιλέξουν οι μαθητές είναι τα εξής: 1ο ΕΠ - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, (Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία και Λατινικά ή Αρχές Φυσικών Επιστημών. 2ο ΕΠ - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία). 3ο ΕΠ - Επιστήμες Υγείας (Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία ή Μαθηματικά). 4ο ΕΠ - Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Οικονομία ή Ιστορία, Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας ή Οργάνωση & Διοίκηση ή Λατινικά).

Για όσους επιλέξουν τα παιδαγωγικά τμήματα θα εξετασθούν στη Νεοελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, στην Ιστορία και στις Αρχές Φυσικών Επιστημών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε στη

Διαβάστε στη "ΒΕΡΟΙΑ" που κυκλοφορεί 18/2

Σε σειρά αναμονής ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ...

ΕΜΕ Ημαθίας: Επιτυχόντες 79ου Διαγωνισμού

ΕΜΕ Ημαθίας: Επιτυχόντες 79ου Διαγωνισμού...

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τα...

Συνάντηση του υποψήφιου Δήμαρχου Βέροιας Απ. Εμμανουηλίδη με μέλη του Επιμελητηρίου

Συνάντηση του υποψήφιου Δήμαρχου Βέροιας Απ....

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Βεροίας Απόστολος Εμμανουηλίδης ...

Συνελήφθησαν 2 άτομα για κλοπές από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας

Συνελήφθησαν 2 άτομα για κλοπές από το Τμήμα Ασφάλειας...

 Συνελήφθησαν χθες (15 Φεβρουαρίου 2019) το μεσημέρι σε...

Συλλυπητήριο μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη για τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Πετρίδη

Συλλυπητήριο μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας...

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στην οικογένεια...

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ  ΜΕΡΟΣ ΙΖ - Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ -ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π.Ν. (1871-1945)

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕΡΟΣ ΙΖ - Ο...

Γράφει ο Παναγιώτης ΠαπαδόπουλοςΦιλόλογος  Κάποια...

Ο Φιλολογικός και Φιλαρμονικός Σύλλογος «Ελικών» και η Μικτή Μανδολινάτα του Γυμνασίου Βέροιας (Δημιούργησαν τη Ρομαντική εποχή και την Εύηχη Βέροια)

Ο Φιλολογικός και Φιλαρμονικός Σύλλογος «Ελικών» και...

Γράφει ο  Παύλος ΠυρινόςΕισαγωγήΣύλλογοι, με διάφορες...

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στη Βέροια  το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στη Βέροια το Περιφερειακό...

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Σε σειρά αναμονής ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - 1.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣήμερα το μεσημέρι η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Βέροια«Έπαιρνε...

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 79ου Πανελλήνιου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» για μαθητές από Β΄ Γυμνασίου ως και Γ΄ Λυκείου, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 19 ...