Η ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Παρουσίαση : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

 

Η ακραία ερμηνεία που επιχειρήθηκε ως προς την εφαρμογή  του Κανονισμού 1025/2012  σχετικά με την Ευρωπαική Τυποποίηση, αποτέλεσε προ ετών αντικείμενο αντιπαράθεσης των Ευρωπαικών Ιατρικών Οργανώσεων  με τα Κεντρικά Όργανα της Ευρωπαικής Ένωσης, η οποία αναζωπυρώθηκε τους τελευταίους μήνες του εκπνεύσαντος έτους 2019.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1025/2012,  η  τυποποίησή κατά την διακίνηση των διαφόρων προϊόντων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, αποτελεί υποχρέωση για όλα τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Υγείας.

 

Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαίο να επισημανθεί, ότι η τυποποίηση πρέπει να κινείται βάσει προδιαγραφών που να εγγυώνται την ασφάλεια των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες υγείας.

Έτσι μπορεί να διασφαλιστεί, ότι οι Δομές Υγείας μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την παροχή ασφαλών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες.

 

Κατ υπέρβαση αυτών των αρχών, πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν παλαιότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαναλαμβάνονται, κατά ακραία ερμηνεία του Κανονισμού 1025/2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, δεν περιορίστηκαν στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της Υγειονομικής Περίθαλψης, αλλά και στις ίδιες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους Ιατρούς για την περίθαλψη των ασθενών.

 

Αυτή η εξέλιξη, επιτάσσει πριν την λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 

Οι Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης δεν μπορούν να εξομοιώνονται με υπηρεσίες που έχουν από τη φύση τους καθαρά εμπορικό χαρακτήρα.  Ούτε η προσφορά και η ζήτηση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, μπορούν να υπόκεινται στους κανόνες του εμπορίου και στην ανταγωνιστικότητα που καθορίζει τη Τυποποίηση.


Η ιδιαιτερότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Περίθαλψης αναγνωρίζεται ήδη σε επίπεδο καθημερινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιδιαιτερότητα πρέπει να διακηρυχθεί και να προστατευτεί θεσμικά.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυτορύθμιση του κάθε Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των Επαγγελμάτων Υγείας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος, θα πρέπει να είναι σεβαστή από τα κράτη μέλη.

 

Νομοθετήματα, κανονισμοί και μηχανισμοί που δεν εναρμονίζονται με αυτό το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, λειτουργούν αυθαίρετα και ερήμην των Επαγγελματιών Υγείας.

Ως εκ τούτου, προκαλούν παραπλανητική αντίληψη στους χρήστες των Υπηρεσιών Υγειονομικής Περίθαλψης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και την Δημόσια Υγεία.

 

Η άσκηση της Ιατρικής διαμορφώνεται από επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές που κατοχυρώνουν την ορθή ιατρική πρακτική, για καλύτερα αποτελέσματα στην περίθαλψη των ασθενών. Προβλέπεται όμως και η δυνατότητα να υπάρχει απόκλιση από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, όταν ο ιατρός πιστεύει ότι αυτό εξυπηρετεί καλύτερα το πραγματικό συμφέρον του ασθενούς.

 

Η αρχή της επαγγελματικής αυτονομίας θεωρείται αυτονόητο δικαίωμα του κάθε ιατρού αλλά και του κάθε ασθενούς που ωφελείται από αυτήν.


Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της λήψης ιατρικών αποφάσεων, η επαγγελματική αυτονομία αντισταθμίζεται από την επαγγελματική ευθύνη.

 

Αυτή η ισορροπία ενσωματώνεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί έξω από αυτές τις αρχές χαρακτηρίζονται με ασάφειες ως προς την εφαρμογή τους και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

 

Οι Συστάσεις και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν θεσπιστεί εντός του νόμιμου ρυθμιστικού πλαισίου, ισχύουν για όλους τους επαγγελματίες της υγείας.

Η ισχύς τους όμως δεν μπορεί να καθορίζεται με λογιστικούς όρους, ούτε η εφαρμογή τους να υπόκειται σε τέλη και άλλες επιβαρύνσεις.

 

Έτσι μόνο μπορεί να αποκλείεται η επιλεκτικότητα και να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

 

Εκ των ως άνω καθίσταται αναγκαίο να διακηρυχθεί ότι, η Τυποποίηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών αποτελεί μια μόνιμη απειλή για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των Υπηρεσιών Περίθαλψης που παρέχονται στους πολίτες.

 

"Η ως άνω εισήγηση ενσωματώθηκε στην σχετική Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων, βάσει της οποίας καλούνται οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σε Εθνικό Επίπεδο ή σε Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απέχουν από την μεθόδευση ή την υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που επιδιώκει την Τυποποίηση των Υπηρεσιών Υγείας".

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο Ευάγγελου Δέλλιου

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο Ευάγγελου Δέλλιου

Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020 στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων...

Γ’ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

Γ’ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

Γράφει ο Παναγιώτης ΠαπαδόπουλοςΦιλόλογοςΤελικά,...

Η ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ

Η ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ

Συντάκτης:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΑΔΗΣ  Οι αναφορές στην...

ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

Της Όλγας Κουτμηρίδου-ΜεταξάΣήμερα η σιωπή,κάθεται...

Επικαιρότητα «Βάλε το χέρι σου  Μεγαλοδύναμε!»

Επικαιρότητα «Βάλε το χέρι σου Μεγαλοδύναμε!»

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. ΧαλκιάΑκούω πάλι, φίλοι...

Τα λαογραφικά μας Επ’ ευκαιρία του Δεκαπενταύγουστου  Παναγία Δοβρά Το Μοναστήρι της «Καλή Παναγιάς»

Τα λαογραφικά μας Επ’ ευκαιρία του Δεκαπενταύγουστου ...

Γράφει ο Μάκης  ΔημητράκηςΔεκαπενταύγουστος! Της...

Μέχρι το τέλος Αυγούστου Απαγόρευση λιτανειών, εμποροπανηγύρεων  εν όψει του 15Αύγουστου και ορθίων στα μπαρ  -Πρώτο τοπικό lockdown στον Πόρο

Μέχρι το τέλος Αυγούστου Απαγόρευση λιτανειών,...

Νέα έκτακτα μέτρα στην προσπάθεια περιορισμού της...

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, ΣΑΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑ!

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, ΣΑΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑ!

του Ιωάννη Ιασ. ΒελέντζαΔιπλ. Ηλεκτρολόγος...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Γράφει ο Μάκης  ΔημητράκηςΔεκαπενταύγουστος! Της Παναγίας! Τρανή γιορτή και όλη η Ελλάδα, απ’ άκρη σ’ άκρη γιορτάζει και ειδικά το Βέρμιο που προσελκύει πιστούς κάθε ράτσας που ανηφορίζουν στις πλαγιές του...

Ομολογώ ότι δεν περίμενα τοποθέτηση από τον κ. Παυλίδη στην επιστολή μου για το θέμα του Δημαρχείου, του 3ου δημοτικού και των εκπαιδευτηρίων Τσαλέρα. Και δεν αντιλαμβάνομαι την επιθετική του απάντηση σε...

Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον...

Γράφει ο Μάκης ΔημητράκηςΜεγάλη δεσποτική γιορτή η «Μεταμόρφωση του Σωτήρος», που τοποθετήθηκε στις αρχές Αυγούστου, αν και οι Ευαγγελιστές σημειώνουν ότι ο Χριστός έδειξε τη δόξα και το μεγαλείο του στους...