Τι βγαίνει εκτός ύλης στις  Πανελλαδικές Εξετάσεις του  2020

Τι βγαίνει εκτός ύλης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020


Σε μείωση της ύλης σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αναλογικά με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία μέχρι την ημέρα που έκλεισαν τα σχολεία (11/3/2020), προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Ακολουθούν αναλυτικά τα επιπλέον «εκτός ύλης» των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, με βάση τις υπουργικές αποφάσεις που υπεγράφησαν σήμερα. Για τα μαθήματα προσανατολισμού, δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για το έτος 2020 τα εξής:

 Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών


Αρχαία Ελληνικά

Από το βιβλίο: «Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου»

Κείμενα αναφοράς από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, όπως αυτά εμφανίζονται στον φάκελο υλικού:

Ε. Ο άνθρωπος μέσα στην πόλη - η πολιτική αρετή και η πολιτική εξουσία (Αριστοτέλης, Πολιτικά)

Στ. Ο άνθρωπος πολίτης του κόσμου - η νέα οικουμένη και η επιμέλεια εαυτού (ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων από την ελληνιστική και ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα)

 

Ιστορία

- Από την Ενότητα ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930): Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα (Εισαγωγή)

Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922

Β. Η Μικρασιατική καταστροφή

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων

Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση

Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα

- Η Ενότητα ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.

 

Κοινωνιολογία

- Κεφάλαιο 9. Αποκλίνουσα συμπεριφορά: Παραβατικότητα και Εγκληματικότητα

- Κεφάλαιο 10. Ετερότητα, Διαπολιτισμικές και Διακοινωνικές Σχέσεις

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Φυσική

Από το βιβλίο ΦΥΣΙΚΗ - ΤΕΥΧΟΣ Γ':

- Από το Κεφάλαιο 4. Μηχανική Στερεού Σώματος, οι παράγραφοι:

4.5.Ροπή αδράνειας.

4.6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4.7 Στροφορμή.

4.8 Διατήρηση της στροφορμής.

4.9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4.10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

- Oι ασκήσεις 25, 70

 

Χημεία

Από το βιβλίο ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β', τα κεφάλαια:

- Κεφάλαιο 1: «Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτρόλυση»

- Κεφάλαιο 7 «Οργανική Χημεία»

 

Μαθηματικά

- Από το Κεφάλαιο 2. Διαφορικός Λογισμός, οι παράγραφοι:

2.8. Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

2.9. Ασύμπτωτες - Κανόνες De l' Hospital.

2.10. Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης

- Το Κεφάλαιο 3 Ολοκληρωτικός Λογισμός

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Φυσική και Χημεία: Ό,τι ισχύει για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Βιολογία

Από το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α'»:

- Παράγραφος 2.4.4 Ρύπανση

- Κεφάλαιο 3. Εξέλιξη

 

Από το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β'»:

- Κεφάλαιο 7. «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας»

- Κεφάλαιο 8. «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική»

- Κεφάλαιο 9. «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά: Ό,τι ισχύει για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Πληροφορική

Από το βιβλίο: «Πληροφορική», Γ' Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Έκδοση 2019:

- 1.3 'Αλλες δομές δεδομένων

- 1.3.1 Λίστες

- 1.3.2 Δένδρα

- 1.3.3 Γράφοι

- 1.3.4 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

- 4.1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων

- 4.2 Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα

- 4.2.1 Μεθοδολογία

- 4.2.2 Διαγραμματική αναπαράσταση

- 4.3 Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση

- 4.3.1 Παραδείγματα Διαγραμματικής Αναπαράστασης Κλάσεων

- 4.4 Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις - Πρόγονοι, Κλάσεις - Απόγονοι

- 4.5 Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός

- 4.6 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

- 5.2.5 Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»

- 5.3 Οι Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ε.2, Ε.3 και Ε.4

 

Οικονομία

- Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

- Κεφάλαιο 9: Οικονομικές διακυμάνσεις - πληθωρισμός - ανεργία

- Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά

 

Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας)

Όσον αφορά την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (γίνεται ενιαία εξέταση, σε αδίδακτα κείμενα, λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά), το υπουργείο επισημαίνει ότι ως εξεταστέα ύλη ορίζονται «δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος».

Έτσι, αναφέρεται για το κομμάτι της Νεοελληνικές Γλώσσας:

Οι μαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήματα/ ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες, όπως αυτοί ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

α) να κατανοούν τη γλωσσική μορφή των κειμένων και τα κειμενικά τους χαρακτηριστικά, τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση του κειμένου με την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας,

β) να ερμηνεύουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα κείμενα με στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αναπαριστώνται ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον κόσμο,

γ) να συγκρίνουν κείμενα ως προς τις δύο προηγούμενες διαστάσεις με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των κειμένων ως προς τη γλώσσα, το μέσο, τους σημειωτικούς τρόπους, το κειμενικό είδος, τις αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, τον τρόπο προσέγγισης του θέματος κ.λπ.

δ) να παράγουν κείμενα, με βάση τα μελετώμενα κείμενα με στόχο: α) τον μετασχηματισμό των γλωσσικών και νοηματικών δομών (σημασιών) των κειμένων ή/και β) τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των κειμένων και γ) τη διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο, σχετικά με συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθενται στα κείμενα αναφοράς.

Σχετικά με τη Λογοτεχνία, η σχετική απόφαση αναφέρει:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν συνδυαστικά έναν αριθμό κειμενικών στοιχείων, ώστε:

α) στην περίπτωση αφηγηματικού ή πεζού κειμένου, να αναδιηγούνται συνοπτικά την ιστορία που αφηγείται το κείμενο ή, στην περίπτωση ποιητικού κειμένου, να ανιχνεύουν το νοηματικό του υπόστρωμα μέσα από την αναγνώριση και τον συσχετισμό των κειμενικών δεικτών,

β) στην περίπτωση του πεζού κειμένου, να προσεγγίζουν τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου και να εντοπίζουν στοιχεία που φωτίζουν τη δράση τους ή, στην περίπτωση ποιητικού κειμένου, να περιγράφουν τη διάθεση/στάση του ποιητικού υποκειμένου συσχετίζοντας σύμβολα και γλωσσικές επιλογές,

γ) να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται με ένα ερμηνευτικό σχόλιο στο θέμα ή ερώτημα που οι ίδιοι/-ες πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες μεταξύ τους ή και με στοιχεία συγκειμένου, με σκοπό να τεκμηριώνουν τις προσωπικές θέσεις και ανταποκρίσεις τους.

Τα κριτήρια με τα οποία κρίνεται η πληρότητα των απαντήσεων των μαθητών και των μαθητριών είναι: η ποιότητα (αλήθεια και ακρίβεια των δεδομένων), η ποσότητα (η επάρκεια των στοιχείων), η συνάφεια του περιεχομένου με τον επικοινωνιακό στόχο και η σαφήνεια σε επίπεδο έκφρασης και διατύπωσης του περιεχομένου.

Επίσης, προκειμένου οι μαθητές να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες κατανόησης των κειμένων και στις διαδικασίες παραγωγής λόγου κατά την εξεταστική δοκιμασία, προτείνεται να αξιοποιήσουν το γλωσσάρι όρων που περιέχεται στους Φακέλους υλικού, χωρίς ωστόσο οι όροι αυτοί να αποτελούν αντικείμενο εξέτασης, αλλά εργαλεία προσέγγισης των κειμένων.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν και τα παραπάνω, η ύλη που ορίζει με την τελευταία απόφαση το υπουργείο είναι η εξής:

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

- Αδαλόγλου Κυριακή, Αυδή 'Αβρα, Γρηγοριάδης Ν., Δανιήλ Ανθούλα, Ζερβού Ιωάννα, Λόππα Ελένη, «Έκφραση - Έκθεση (Τεύχος Γ')», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Χατζησαββίδης Σοφρωνής, Χατζησαββίδου Αθανασία, «Γραμματική Νέας Ελληνικής», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Κανδήρου Β. Γλυκερία, Πασχαλίδης Ε. Δημήτριος, Ρίζου Ν. Σπύρος, «Γλωσσικές Ασκήσεις», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Μανωλίδης Γεώργιος, Μπεχλιβάνης Θωμάς, Φλώρου Φωτεινή, «Θεματικοί Κύκλοι (Έκφραση - Έκθεση)», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Νεοελληνική Γλώσσα, ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: «Εμείς και οι άλλοι...», Δίκτυο κειμένων

 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

- Γρηγοριάδης Ν., Καρβέλης Δ., Μηλιώνης Χ., Μπαλάσκας Κ. Παγανός Γ., Παπακώστας Γ., «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Τεύχος Γ')», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Ακρίβος Η. Κώστας, Αρμάος Πτολ. Δ., Καραγεωργίου Τασούλα, Μπέλλα Κ. Ζωή, Μπεχλικούδη Γ. Δήμητρα, «Νεοελληνική Λογοτεχνία», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Παρίσης Ιωάννης, Παρίσης Ν., «Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Λογοτεχνία, Φάκελος υλικού - Δίκτυα κειμένων

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισχυρή ώθηση στην οικονομία της ευρωζώνης με επιπλέον 600 δισ. από την ΕΚΤ

Ισχυρή ώθηση στην οικονομία της ευρωζώνης με επιπλέον...

 Σειρά νέων μέτρων που δίνουν περαιτέρω ώθηση στην...

Χάρις Αλεξίου: Σταματάω το τραγούδι, δεν μπορώ να τραγουδήσω όπως παλιά

Χάρις Αλεξίου: Σταματάω το τραγούδι, δεν μπορώ να...

Η Χάρις Αλεξίου ανακοίνωσε πως σταματά το τραγούδι. Σε...

Παναγιωτόπουλος: Είμαστε έτοιμοι και για στρατιωτική εμπλοκή με την Τουρκία

Παναγιωτόπουλος: Είμαστε έτοιμοι και για στρατιωτική...

Έτοιμος για όλα, ακόμη για ανάληψη στρατιωτικής δράσης...

ΟΑΕΔ: Ξεκινά αύριο η υποβολή αιτήσεων τις επιταγές αγοράς βιβλίων

ΟΑΕΔ: Ξεκινά αύριο η υποβολή αιτήσεων τις επιταγές...

Ξεκινά νωρίτερα εφέτος η υποβολή αιτήσεων για το...

Οι πέντε κατηγορίες εργαζομένων που δεν μπορούν να απολυθούν - Ποιοι προστατεύονται

Οι πέντε κατηγορίες εργαζομένων που δεν μπορούν να...

Χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν την αβεβαιότητα στην...

ΣΥΡΙΖΑ: Ας καταλάβει επιτέλους η ΝΔ ότι η ανεπάρκειά της είναι επικίνδυνη για την οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: Ας καταλάβει επιτέλους η ΝΔ ότι η ανεπάρκειά...

Η ΝΔ διολισθαίνει κάθε μέρα προσπαθώντας να βάλει την...

Health first: Αυτό είναι το σήμα πιστοποίησης υγείας σε τουριστικά καταλύματα

Health first: Αυτό είναι το σήμα πιστοποίησης υγείας σε...

Τουριστικά καταλύματα με σήμα πιστοποίησης...

Νέες κυκλοφορίες απο τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ για το καλοκαίρι

Νέες κυκλοφορίες απο τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ για το...

 Το δάκρυ του Χριστού (lacryma christi) Της Φιλομήλα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Τους όρους λειτουργίας των εκκλησιών τις μέρες του Πάσχα περιγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας που δόθηκε στη δημοσιότητα. Όπως έγραψε το Newsit.gr οι...

Οι ημέρες της άδειας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα θα ανέρχονται σε 15 για τον πατέρα και σε 15 για τη μητέρα και μπορεί να χορηγούνται σπονδυλωτάΣε κεντρικό θέμα αναδεικνύεται η διευκόλυνση των...

Το ημερολόγιο έγραφε 31 Ιανουαρίου 1996, όταν ο χρόνος σταμάτησε καθώς ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού με τρία μέλη πληρώματος κατέπεσε κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων.Τα μεσάνυχτα συγκαλείται σύσκεψη...

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Γιώργος Κοτανίδης.Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 74 ετών. Η είδηση προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.Ο Γιώργος Κοτανίδης...