Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με 16 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με 16 θέματα

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με αποστελλόμενο έγγραφο από τους δημοτικούς συμβούλους από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή γνώμης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

2. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 163/2020 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 (σχετική η αριθμ. 155/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την χρήση τριών (3) τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β΄ κατανομή) έτους 2020.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για:
Α. τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει, με το “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης,
Β. τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης,
Γ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταβολής των τελών κυκλοφορίας και των αντίστοιχων προστίμων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αυτών για απορριμματοφόρο όχημα.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του αρ. οικοπέδου 272, Ο.Τ.40, του συνοικισμού Πλατάνου, Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου, για κοινωφελή σκοπό». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του τεμαχίου με αρ.634, αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, Αναδασμού έτους 1961-1962, με την ένδειξη Νεκροταφείο κοινόν, για κοινωφελή σκοπό». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

12. Εκλογή σε αντικατάσταση, υδρονομέα άρδευσης έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής του μετά από παραίτηση. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για τρία (3) διασκευασμένα τραπέζια εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του Λαφαζάνη Δημητρίου του Αντωνίου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια επί της οδού Βετσοπούλου 32. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Εκπόνηση απαραίτητων τεχνικών μελετών για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την:
Α)Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το άρθρο 43 της Π.Ν.Π. 75/30-03-2020, ποσού 865.000 € πλέον ΦΠΑ.
Β)Υποβολή ή μη σχετικού αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π.
Γ)Υποβολή ή μη αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την αύξηση των δόσεων παρακράτησης.
Δ)Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή των αιτημάτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας στη ΔΚ Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βέροιας

Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βέροιας

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος...

Σύσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολου Τζιτζικώστα με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen

Σύσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των...

Σύσκεψη με την Πρόεδρο της Κομισιόν (Ευρωπαϊκή...

Εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για τους δικαιούχους των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) έτους 2020

Εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για τους...

Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του...

Ανακοίνωση του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας για την περίοδο από 6 έως και 10 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών...

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το νέο Πρόγραμμα...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Αλεξάνδρειας...

Με συγκίνηση πληροφορηθήκαμε την κοίμηση της...

Δήλωση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη για την Κυβερνητική ενίσχυση του ΕΛΓΑ με 35 εκατ. ευρώ

Δήλωση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη για την Κυβερνητική...

Η άμεση και γενναία οικονομική ενίσχυση του ΕΛΓΑ από...

Συνεδρίαση με τη λεδιάσκεψητου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Συνεδρίαση με τη λεδιάσκεψητου στο Περιφερειακό...

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου...

Οδική Ασφάλεια: 11.264 παραβάσεις τον Ιούνιο στην Κεντρική Μακεδονία

Οδική Ασφάλεια: 11.264 παραβάσεις τον Ιούνιο στην...

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 θα γίνει και η επίσημη ενθρόνιση του Ηγούμενου  της Μονής Καλλίπετρας Βέροιας Αρχιμανδρίτη Παλαμά Καλλιπετρίτη από τον  Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα.Μετά από πολλά χρόνια...

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον γλύπτη κ. Μιχάλη Κευγά για τη δωρεά τριών (3) γλυπτών για τη συλλογή της Βιβλιοθήκης, η οποία έχει ξεπεράσει πλέον τον αριθμό των 160.000 τεκμηρίων...

      Λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε στην εφαρμογή e-eggrafes, κατά την προσπάθεια βελτίωσης απόκρισης του συστήματος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου από τους γονείς/κηδεμόνες των...

Με ανακοίνωση τους τα ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ενημερώνουν το επιβατηγό κοινό της Νάουσας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων για την περικοπή των δρομολιγίων. Αναλυτικά η ανακοίνωση...