Ανατροπή (;) δεδομένων για την «διεκδίκηση» του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας, χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Ανατροπή (;) δεδομένων για την «διεκδίκηση» του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας, χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Ανατροπή δεδομένων για την «διεκδίκηση» του  παλαιού Δικαστικού  Μεγάρου Βέροιας, χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο;

 

Στοιχεία σχετικά με υπουργικές Αποφάσεις και συνδυασμό τριών παλαιότερων νόμων που ανατρέπουν τα δεδομένα σε σχέση με το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας στην Πλατεία Ωρολογίου, μας κοινοποίησε ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Γιάννης Καπανίδης, απευθυνόμενος και στην πολιτική ηγεσία του Νομού και του Δήμου Βέροιας. Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη Μπαρτζώκα, Τσαβδαρίδη και Βοργιαζίδη στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), αναφέρει σε σημείωμά του προς τον «Λαό», με τον τίτλο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας:  «Διάβασα στον τοπικό Τύπο οτι   ο  Δ. Σ. της ΕΤΑΔ , χαιρέτισε την κοινή πρωτοβουλία των Βουλευτών της ΝΔ και του Δημάρχου υποσχόμενος ότι θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης της διαδικασίας παραχώρησης του κτηρίου με τον απαραίτητο νομικό έλεγχο του ακινήτου και των χρήσεων αυτού ώστε στη συνέχεια να δοθεί το πράσινο φως για την εκμίσθωση του χώρου….»

Με απλά λόγια ΘΑ γίνουν ενέργειες για να ωριμάσει ….ώστε να εκμισθωθεί ….  

Δεν είμαστε καθόλου καλά , κύριοι …

Ημέρες τώρα , παιδεύομαι εάν πρέπει να προχωρήσω σε  κριτική ή όχι προς ΟΛΟΥΣ τους αιρετούς [ Βουλευτές , Δήμαρχο κλπ ] που  φωτογραφήθηκαν με τον υπεύθυνο της ΕΤΑΔ  , για την τύχη του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου .

Επικράτησε τελικά η σημερινή ανάρτηση , αφού  ψηφίζω άρα έχω δικαίωμα να κρίνω , να κατακρίνω ,   δεν πάει άλλο τέτοια ,  α…… [  δεν θέλω να γράψω λέξεις με το στερητικό «α» μπροστά, υπάρχουν  πολλές   ….] .
Λοιπόν κύριοι :

Με  δύο Υπουργικές Αποφάσεις της ίδιας μέρας (ΦΕΚ Β΄2320 & Β΄2317 – 19/6/2018) , χιλιάδες ακίνητα του Ελλαδικού χώρου παραχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ , μετονομάστηκε σε ΕΤΑΔ  για την κάλυψη του χρέους .

Μετά από διαμαρτυρίες η τότε κυβέρνηση με τον ν. 4389/2016  αρ. 196  εδάφιο 4 § δ εξαίρεσε μεταξύ των άλλων « ….. δ. αρχαιολογικοί χώροι » .

Με το  ΦΕΚ 148 β! /5.4.1983 το δικαστικό μέγαρο  της Βέροιας  , το αντιγράφω όπως το βρήκα στο διαδίκτυο , με την βοήθεια του συναδέλφου δικηγόρου  κ . Γιώργου Λιόλιου ,τον οποίο και πάλι ευχαριστώ .

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/79/13783/10-2-1983 - ΦΕΚ 148/Β/5-4-1983

Τίτλος ΦΕΚ   Χαρακτηρισμός του Δικαστικού Μεγάρου Βεροίας μαζί με τον περιβάλλοντα αυτό χώρο ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου

"Ανακαλούμε την παραπάνω ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/35556/1551/19-7-1979 απόφαση και χαρακτηρίζουμε το Δικαστικό Μέγαρο Βεροίας μαζί με τον περιβάλλοντα αυτό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ, ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με το Ν.1469/50, γιατί είναι χαρακτηριστικό δείγμα της επαρχιακής εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα που αναπτύχθηκε στις τουρκοκρατούμενες περιοχές.

Το Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία της, δεδομένου ότι έχει συνεχώς την ίδια λειτουργία από την εποχή της απελευθέρωσης της Μακεδονίας μέχρι σήμερα. Επίσης το παραπάνω κτίριο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το διατηρητέο τμήμα της πόλης (περιοχή Μπαρμπούτας) , τα βυζαντινά τείχη και τα ερείπια του μεσαιωνικού πύργου και η θέση του στην πλατεία Ωρολογίου αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τον ιστορικό πολεοδομικό ιστό της Βέροιας ".

Από τον συνδυασμό των  ν. 5351/1932 & 1469/1950  και τον ν.  3028/2002 Προστασία Αρχαιοτήτων-Πολιτιστικής Κληρονομιάς , Βλ.& Ν.3658/2008 [ εδώ είναι το κλειδί ]».

…Βασικές διατάξεις

 


Παρακάτω ο κ. Καπανίδης αντιγράφει από τις βασικές διατάξεις του νόμου:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ    ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

 

Αντικείμενο

 

1. Στην προστασία που παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγεται η πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα. Η προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης χάριν της παρούσας και των μελλοντικών γενεών και την αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

 

2. Η πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά.

 


Άρθρο 2

 

Έννοια όρων

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:

 

α) Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου.

 

β) Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων:

 

αα) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη.

 

ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 6 και 20.

γγ)……

 


…Και συνεχίζει:

 

«Τώρα κ.κ. τοπικοί άρχοντες , αναμείνατε να ωριμάσει , διαπραγματευτείτε την τιμή του Δικαστικού Μεγάρου  και  φωτογραφείτε και  πάλι !!!

Ζητώ συγγνώμη για το έντονο ύφος αλλά όταν οι 2  βουλευτές που έχουν και την ιδιότητα του δικηγόρου και  ο ένας μάλιστα είναι και δικηγόρος του Δήμου Βέροιας ,  ως πολίτης  ΑΠΑΙΤΩ  μεγαλύτερη προσοχή .

Η  θέση του αιρετού είναι  ΘΕΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ   &   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Το είχα σημειώσει και σε άλλη επιστολή : όταν η καγκελάριος Μέρκελ [!!!] σε ομιλία της , αναφέρει ως παράδειγμα τον Δήμο Τρικάλων [!!] , εγώ ντρέπομαι που ακόμη δεν βρέθηκε  λύση για το δικαστικό μέγαρο και γενικά για την πλατεία Ωρολογίου . Τι έχουν εκεί στα Τρίκαλα …πιο πολύ μυαλό ..έλεος .

Με τον δέοντα ΠΑΝΤΑ σεβασμό

Καπανίδης Ιωάννης

Δικηγόρος

Πολίτης Βέροιας»     

 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εργατικό Κέντρο Βέροιας: Πως αμοίβεται η 15η Αυγούστου

Εργατικό Κέντρο Βέροιας: Πως αμοίβεται η 15η Αυγούστου

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά...

Η αγέλη αδέσποτων των Αγ. Αναργύρων

Η αγέλη αδέσποτων των Αγ. Αναργύρων...

Η παρουσία των αδέσποτων σκύλων στο κέντρο της Βέροιας...

Απεβίωσε ο Θόδωρος Ταχματζίδης

Απεβίωσε ο Θόδωρος Ταχματζίδης

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Θόδωρος Σαβ. Ταχματζιδης. Η...

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ...

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και...

Πρωτοβουλία για το Παιδί: Επίσκεψη Συλλόγων από το Τορόντο στο Σπίτι της Βεργίνας

Πρωτοβουλία για το Παιδί: Επίσκεψη Συλλόγων από το...

Η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» και ο...

Προσλήψεις 10 μόνιμων Ιατρών και 21 μονίμων Νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Ημαθίας

Προσλήψεις 10 μόνιμων Ιατρών και 21 μονίμων Νοσηλευτών...

Σε εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για...

Τριήμερο... βροχών και καταιγίδων στην Κεντρική Μακεδονία!

Τριήμερο... βροχών και καταιγίδων στην Κεντρική...

Έντονη αστάθεια στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα,...

Δικογραφία σε τρεις ημεδαπούς για δήθεν πώληση αγροτικού μηχανήματος μέσω διαδικτύου - Του είχαν πάρει 12500 ευρώ

Δικογραφία σε τρεις ημεδαπούς για δήθεν πώληση...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Παντρεύεστε;

02 Αυγ 19:55

Σας ενημερώνουμε πως η γραμματεία της καθημερινής εφημερίδας "ΛΑΟΣ" δε θα λειτουργεί το διάστημα 7 - 21 Αυγούστου, οπότε φροντίστε για την έγκαιρη δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου σας. ( απαιτείται από...

Ο έξυπνος συναγερμός TsiF-1000, διαθέτει διαφορετικές επιλογές οπλισμού αλλά και αφοπλισμού επιπέδων και ορόφων, δωματίων ή διαφορετικών χώρων πάντα ξεχωριστά.Υβριδικός συναγερμός με 13 ενσύρματες και 32...

Απεβίωσε σε ηλικία 61 ετών η εκπαιδευτικός Κυρατσώ Σωτ. Πανταζή, προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 1 Ιουλίου, στις...

Του ΜάκηΔημητράκη@@ads-307@@Στα 1914, δύο μόλις χρόνια μετά την απελευθέρωση της Βέροιας από τους Τούρκους, «άνοιξε» στην πόλη μας το εξοχικό κέντρο - ταβέρνα «ΑΛΣΟΣ» που αργότερα έγινε γνωστό με την ονομασία...