Δήμος Βέροιας: Έργα ύψους 51.857.019,13€  για το σήμερα και το αύριο (Πίνακας)

Δήμος Βέροιας: Έργα ύψους 51.857.019,13€ για το σήμερα και το αύριο (Πίνακας)

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να δημιουργεί πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες μέσα από την εξασφάλιση νέων κονδυλίων και την υλοποίηση έργων υποδομής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για νέες επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Βέβαια, η τοπική ανάπτυξη δεν έρχεται ούτε από τη μια μέρα στην άλλη αλλά και ούτε μέσα από επικοινωνιακούς χειρισμούς και δημόσιες σχέσεις. Αντίθετα, οι βιώσιμες συνθήκες ανάπτυξης δημιουργούνται μόνο σε στέρεες βάσεις ως αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδίου που κατά την υλοποίησή του «παντρεύει» τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας με τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βέροιας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο με σκοπό την αναβάθμιση της διοικητικής και επιχειρησιακής δυνατότητας του δήμου, τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την αναβάθμιση και επέκταση των τοπικών υποδομών και δικτύων αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα των σχετικών επενδύσεων. Σχέδιο που βασίζεται στην επιστημονική γνώση, τη μελέτη, την προετοιμασία, την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και κρατικών χρηματοδοτήσεων, αλλά και τη βοήθεια της πολιτείας, ακολουθώντας τη μόνη ασφαλή οδό με εγγυημένα αποτελέσματα στο δρόμο για την τοπική ανάπτυξη.


Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι σήμερα ο Δήμος Βέροιας να υλοποιεί και να έχει δρομολογήσει έργα συνολικού ύψους 51.857.019,13€, εκ των οποίων 1.190.362,80€ σε διαδικασία ολοκλήρωσης, 17.309.765,23€ σε εξέλιξη, 18.468.556,19€ προς δημοπράτηση και 14.888.334,91€ υπό ένταξη, όπως φαίνεται αναλυτικά από τον παρακάτω πίνακα:

 

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης

Σύνολο

1.190.362,80

Ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότης

 

Πρόγραμμα

Σύνολο

 

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας

Φιλόδημος

239.010,00 €

 

Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας

ΕΣΠΑ

440.572,00 €

 

Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας

ΕΣΠΑ

251.720,00 €

 

Αναβάθμιση εξοπλισμού  παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

259.060,80 €

 

1.190.362,80

Σε εξέλιξη

Σύνολο

17.309.765,23 €

Ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότης

 

Πρόγραμμα

Σύνολο

 

Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων

Φιλόδημος

630.600,00 €

Χρηματοδότηση χωρίς προϋποθέσεις

Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

Φιλόδημος

660.000,00 €

Χρηματοδότηση χωρίς προϋποθέσεις

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

Φιλόδημος

411.100,00 €

 

Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Βέροιας

Φιλόδημος

255.000,00 €

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (3Η ΦΑΣΗ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)

Φιλόδημος

2.730.000,00 €

 

Αγροτική Οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας

Φιλόδημος

380.680,00 €

 

Αγροτική Οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας

Φιλόδημος

719.200,00 €

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Φιλόδημος

3.798.387,10 €

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ

ΕΣΠΑ

978.600,00 €

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Masterplan) και υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δ. Βέροιας

ΕΣΠΑ

274.206,96 €

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου και 13ου  Δημοτικού Σχολείου Βεροίας

ΕΣΠΑ

630.000,00 €

 

«Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας»

ΕΣΠΑ

310.000,00 €

 

Ενεργειακή  αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

ΕΣΠΑ

336.000,00 €

 

Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

89.900,00 €

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

LEADER

307.520,00 €

 

Απαλλοτριώσεις στο Ο.Τ. 487α για την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη της Βέροιας

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

650.000,00 €

 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

24.000,00 €

 

Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

800.000,00 €

 

Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης (προμήθεια)

ΓΓΑ

18.341,00 €

 

Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα

ΓΓΑ

35.003,00 €

 

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ. Βέροιας

Αντώνης Τρίτσης

75.000,00 €

 

WiFi4EU- Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες

Ε.Ε.

15.000,00 €

 

 

 

14.128.538,06 €

 

 

 

 

Χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σύνολο

 

Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας

ΣΑΤΑ ΧΥ

779.616,64 €

299.616,64 + 480.000,00

Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας

ΣΑΤΑ ΧΥ

300.000,00 €

 

Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων  Δ.Ε. Βέροιας

ΣΑΤΑ ΧΥ

659.610,53 €

480.000,00 + 179.610,53

Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος

ΣΑΤΑ ΧΥ

480.000,00 €

 

Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας 

ΣΑΤΑ ΧΥ

200.000,00 €

 

Διαμόρφωση, κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

100.000,00 €

 

Επέκταση- διαρρύθμιση Δημοτικού σχολείου Αγ. Γεωργίου

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

235.000,00 €

 

Συντήρηση  κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου

ΣΑΤΑ

90.000,00 €

 

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Δοβρά

ΣΑΤΑ

60.000,00 €

 

Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

70.000,00 €

 

Κατασκευή κυκλικών κόμβων

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

207.000,00 €

 

3.181.227,17 €

 

 

 

Προς Δημοπράτηση

Σύνολο

18.468.556,19 €

Ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότης

 

 

Πρόγραμμα

Σύνολο

 

Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού

Φιλόδημος

400.000,00 €

Χρηματοδότηση χωρίς προϋποθέσεις

Παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό Αγ. Γεωργίου

Φιλόδημος

112.000,00 €

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Φιλόδημος

593.333,00 €

 

Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου

LEADER

440.000,00 €

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

LEADER

149.836,59 €

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

LEADER

101.267,53 €

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

ΕΣΠΑ

680.000,00 €

 

Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης,

ΕΣΠΑ

1.764.000,00 €

 

Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας

ΕΣΠΑ

553.446,08 €

 

Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου

ΓΓΑ

35.582,00 €

 

Βελτίωσης Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων

ΕΣΠΑ

785.400,00 €

 

Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας

ΕΣΠΑ

3.037.462,51 €

 

Αποχέτευση Ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δημοτικής ενότητας Βεργίνας Δήμου Βέροιας

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

9.506.708,48 €

 

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέροιας

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

59.520,00 €

 

18.218.556,19 €
Χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σύνολο

 

Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας 

ΣΑΤΑ

250.000,00 €

 

250.000,00 €

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Σύνολο

14.888.334,91 €

Σε προγράμματα χρηματοδότης

 

Πρόγραμμα

Σύνολο

 

Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων Φιλίππειου κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας

Φιλόδημος

785.000,00 €

 

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας

Φιλόδημος

134.912,00 €

 

Ανάπλαση χώρου πρασίνου στο O.T. 701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

563.000,00 €

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποχέτευσης ακαθάρτων  και ΕΕΛ Δ.Ε Δοβρά   του Δήμου Βέροιας

Αντώνης Τρίτσης

8.422.158,91 €

 

Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας

Αντώνης Τρίτσης

620.000,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός πρότασης 3.666.377,71 €

Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης

Αντώνης Τρίτσης

1.265.000,00 €

 

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 KW και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βέροιας

Αντώνης Τρίτσης

3.098.264,00 €

 

14.888.334,91 €

 

Συνολικός προϋπολογισμός έργων

51.857.019,13 €

 

Ο παραπάνω προϋπολογισμός έργων ύψους 51.857.019,13δεν αποτελεί απλά έναν αριθμό. Είναι χρήματα στην αγορά του Δήμου Βέροιας, είναι κονδύλια που προορίζονται για νέες επενδύσεις και την αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών που με την σειρά τους θα μεταφραστούν σε νέες θέσεις εργασίας και νέα εισοδήματα στην περιοχή. Με την ίδια «γνώση» και την ίδια αποτελεσματική «δράση» και με την αρωγή της Δημοτικής Παράταξης «Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη», η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία της Βέροιας προς το μέλλον. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με ίδια έσοδα του Δήμου Βέροιας υπάρχει μια πληθώρα άλλων μικρότερων έργων σε εξέλιξη ή υπό δημοπράτηση που δεν αναγράφονται στην παραπάνω λίστα.

 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες του Δήμου Νάουσας στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Nάουσας με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ

Οι εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες του Δήμου...

Η επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή...

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ανάδειξη προβλημάτων και εύρεση λύσεων σε αυτά λόγω πανδημίας  COVID-19 μέσω Τηλεδιάσκεψης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ...

Στις 14/04/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του...

Ολοκληρώθηκαν τα δωρεάν Rapid Test στη συνοικία του Προμηθέα

Ολοκληρώθηκαν τα δωρεάν Rapid Test στη συνοικία του...

Με την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών ...

Δωρεάν Rapid Test στον οικισμό Μέσης Δήμου Βέροιας

Δωρεάν Rapid Test στον οικισμό Μέσης Δήμου Βέροιας

Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου...

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον απερχόμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Διονύση Κούγκα

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον απερχόμενο Διευθυντή...

Την Παρασκευή 16-04-2021 ο Διευθυντής της Διεύθυνσης...

Με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, συναντήθηκε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας

Με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων...

Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών...

‘Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γ. Μούρνος

‘Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γ....

Απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γεωρ. Μούρνος....

Πάσχα 2021 - Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου: Ανοικτές εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανάσταση στις 21:00 στο προαύλιο

Πάσχα 2021 - Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου: Ανοικτές...

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γεωρ. Μούρνος. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία της Βέροιας. Ηταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και διακρινόταν για τον πράο χαρακτήρα του. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα...

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας (ΔΙΣ) συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και αποφάσισε το άνοιγμα των ιερών ναών κατά τη διάρκεια...

Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκονται από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 11 Απριλίου ο Αντώνης Καραβασίλης και η σύζυγός του Βιολέτα Ηλιάδη που έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι.  Τρισευτυχισμένοι...

Στον Προμηθέα βρέθηκε σήμερα ο Σύλλογος Νεολαίας Βέροιας για τον καθαρισμό της περιοχής μαζεύοντας 30 σακούλες γεμάτες από σκουπίδια!@@ads-307@@@@ads-307@@Σε ανάρτηση τους στο fb αναφέρουν: @@ads-307@@Απόλυτη επιτυχία!...