Έλλειψη εργατικού δυναμικού με το γράμμα του νόμου *Του Γεώργιου Χ. Ντόβα  Δικηγόρου MsC

Έλλειψη εργατικού δυναμικού με το γράμμα του νόμου *Του Γεώργιου Χ. Ντόβα Δικηγόρου MsC

Του Γεώργιου Χ. Ντόβα

Δικηγόρου MsC

Μεταξύ πολλών άλλων δυσχερειών που έχει να αντιμετωπίσει ο παραγωγός, φέτος προστίθεται ακόμη ένας βραχνάς. Ένα πρόβλημα το οποίο διαφαινόταν τα προηγούμενα χρόνια, πλέον όμως οδηγεί ήδη τους γεωργούς σε αδιέξοδο: Η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Πώς είναι κάτι τέτοιο δυνατό σε έναν νομό όπου μαστίζεται από υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων; Αυτό αποτελεί χωριστό αντικείμενο μελέτης. Σε ότι αφορά όμως τους αλλοδαπούς εργάτες, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες είναι ο ίδιος ο Νόμος.

Στο όριο της νομιμότητας. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών να διέρχονται των  συνόρων, με δυνατότητα παραμονής έως και 3 μήνες (λεγόμενη τουριστική βίζα). Κατά το διάστημα αυτό δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Βάσει νόμου. Απέχει όμως παρασάγγας η πραγματικότητα από αυτό. 

Προς διόρθωση της κατάστασης αυτής ήρθε ο νομοθέτης να θεσπίσει με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης τη διαδικασία Μετάκλησης, κατά την οποία ο ημεδαπός εργοδότης «προσκαλεί» τον εργαζόμενο, προτείνοντάς του σύναψη σύμβασης εργασίας, παρέχοντάς του κατάλυμα φιλοξενίας, ασφάλιση, και την ελάχιστη οριζόμενη από τον νόμο αμοιβή, για διάστημα από 6 μήνες (εποχιακά εργαζόμενος) έως και 2 έτη. 

Η άγνοια των παραγωγών. Η διαδικασία Μετάκλησης αποτελεί το νόμιμο τρόπο αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας να αποκτήσει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο επιδιώκουν οι αλλοδαποί, οι οποίοι αναζητούν πλέον την ασφάλεια και τη σιγουριά, προτού αναζητήσουν εργασία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δυστυχώς όμως, ένα ικανό τμήμα των παραγωγών μεγάλης ηλικίας δεν συμβιβάστηκαν με το νέο καθεστώς που έχει διαμορφωθεί.

Η γραφειοκρατία. Έστω ότι αποφασίζει κάποιος εργοδότης/παραγωγός να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό και να ξεκινήσει τη διαδικασία της Μετάκλησης. Τα εμπόδια ορθώνονται σταδιακά. Σε αυτό φυσικά συμβάλλει και η ελλιπής πληροφόρηση των εμπλεκομένων μερών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχώς, χρειάζεται χρόνος και χρήμα.

Ο «μετακαλών» εργοδότης υπόκειται σε έξοδα, τα οποία προκαταβάλει, και στην εποχή μας ελάχιστοι κάνουν τολμηρά ανοίγματα.  Κατάθεση λεπτομερούς Αίτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συνοδευόμενη από Παράβολο και μια σειρά δικαιολογητικών, προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον πρώτο μήνα, μεταβίβαση της αίτησης στην αρμόδια προξενική αρχή, κλήση του εργάτη για αποδοχή της σύμβασης και έκδοση θεώρησης εισόδου, απογραφή του εργοδότη στον Ε.Φ.Κ.Α, υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αναγγελία πρόσληψης κ.ο.κ.

Ελλιπής ενημέρωση. Εκτός από τον εκσυγχρονισμό των μέσων παραγωγής, ο αγρότης πρέπει να αρχίσει να εστιάζει και στην διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού. Ο σύγχρονος παραγωγός λειτουργεί σαν επιχειρηματίας: επενδύει για να απολαύσει.

Ο μέσος παραγωγός πρέπει να εξοικειωθεί με τη διαδικασία της μετάκλησης προκειμένου ευεργετηθεί από αυτή. Εκτός από τα φορολογικά κίνητρα (οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται υπέρ των εργατών εκπίπτουν από τη φορολογική υποχρέωση), αποκτά μια σχέση εμπιστοσύνης με το εργατικό δυναμικό. 

Το μείζον πρακτικό ζήτημα. Αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, ο νόμος θέτει κάποιους αυστηρούς περιορισμούς. Ο μετακλητός εργάτης δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την έδρα όπου δραστηριοποιείται ο εργοδότης του και για τον πρώτο τουλάχιστον χρόνο δεν μπορεί να αλλάξει εργοδότη.

Η δυνατότητα που παρέχεται από το νόμο για κατ’ ελάχιστη εργασία έξι μηνών δεσμεύει τους εργοδότες/παραγωγούς. Πρακτικά, οι αγροτικές εργασίες του μέσου παραγωγού δεν χρήζουν απασχόλησης εργάτη για τόσο μεγάλο διάστημα. Συνεπώς καθίσταται ασύμφορο για τον εργοδότη να καταβάλλει εισφορές σε κάποιον ο οποίος δεν προσφέρει την αντίστοιχη εργασία. Συχνό είναι και το φαινόμενο ο εργάτης να «εξαφανίζεται», με άγνοια του εργοδότη, προς αναζήτηση εργασίας και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Τι χρειάζεται πραγματικά ο παραγωγός. Ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο νόμιμης απασχόλησης εργατών ή/και απλοποίηση της διαδικασίας Μετάκλησης. Δημιουργία αντίστοιχης υπηρεσίας «Μιας Στάσης», όπου θα ξεκινά και θα τελειώνει η διαδικασία της Μετάκλησης και θα μπορεί να απευθύνεται ανά πάσα στιγμή ο εργοδότης για ασφαλιστικά και εργατικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύβασης εργασίας.

Τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά. Μεταξύ των πιθανών μέτρων προκρίνεται και η δημιουργία προγραμμάτων επιδοτούμενης εργασίας εποχιακού χαρακτήρα, με την μερική έστω κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (ή τουλάχιστον των προκαταβαλλόμενων), κάτι το οποίο θα ωφελούσε και πολλούς ημεδαπούς ανέργους, θα τόνωνε παράλληλα τη γεωργία και θα ωθούσε περισσότερους νέους της περιοχής μας στην ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα. Καλές οι υποσχέσεις και οι προβλέψεις, τέτοια όμως ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες παραγωγούς χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνεδριάζει με  17 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Συνεδριάζει με 17 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Συνεδριάζει την Παρασκευή  31 Ιανουαρίου 2020, στις 6.00...

ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ   ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ *του Εμμανουήλ Πάσχου

ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ *του Εμμανουήλ Πάσχου

Τα τελευταία δέκα χρόνια η Ελλάδα υπέφερε μία από τις...

Εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και της Επιτροπής Κληροδοτήματος Αν. Κάππου

Εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και της...

Την καθιερωμένη του εκδήλωση σε συνεργασία με την...

Για την κυκλοφοριακή μελέτη συνεδριάζει η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βέροιας

Για την κυκλοφοριακή μελέτη συνεδριάζει η Επιτροπής...

 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα...

Μια άλλη άποψη - Κρύπτη του Απόστολου Παύλου και  Μουσείο – αναπαράσταση για την εθνεγερσία

Μια άλλη άποψη - Κρύπτη του Απόστολου Παύλου και ...

Του Μάκη Δημητράκη Ανασκοπώντας την τοπική...

Μεγάλη φωτιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις κοντά στην έξοδο της Σίνδου στην Εγνατία (Βίντεο - φωτό)

Μεγάλη φωτιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις κοντά στην...

Μεγάλη σε έκταση φωτιά ξέσπασε σε κτιριακές...

Απ. Βεσυρόπουλος : «Το φυσικό αέριο έρχεται σε Βέροια και Αλεξάνδρεια. Τα έργα αρχίζουν μέχρι το τέλος του 2020»

Απ. Βεσυρόπουλος : «Το φυσικό αέριο έρχεται σε Βέροια...

Συνάντηση εργασίας είχε ο Υφυπουργός Οικονομικών και...

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας για Ιβάν Σαββίδη:

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας για Ιβάν Σαββίδη: "Είναι...

Με αφορμή την ρατσιστική  και  επικίνδυνη ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Μεγάλη σε έκταση φωτιά ξέσπασε σε κτιριακές εγκαταστάσεις περίπου 500 μέτρα πριν την έξοδο της Σίνδου από την Εγνατία  με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Βέροια σύμφωνα με διερχόμενο οδηγό από το σημείο....

Η πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γεωργία Μπατσαρά και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας κ. Γιάννης Παρασκευόπουλος ήταν παρόντες στη σύσκεψη για τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) ​ υπό την...

Για αύξηση του αριθμού των μαθητών που απουσιάζουν από τα σχολεία της περιοχής μας, λόγω της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης, κάνει λόγο το σημερινό πρωτοσέλιδο του ΛΑΟΥ και τα πρώτα στοιχεία της Πρωτοβάθμιας...

-Αυξημένα τα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία καθώς και οι απουσίες μαθητών από τα σχολείαΠονόλαιμος, μυαλγία, αίσθημα κόπωσης, πονοκέφαλος, συνάχι, ρίγος, πυρετός, βήχας είναι βασικά συμπτώματα της γρίπης...